Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці»

Читайте также: