Практика

Практична підготовка студентів економічного факультету є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра з економіки з відповідної спеціальності.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної економічної спеціальності передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою ведення бізнесу завдяки розробленій та запровадженій на факультеті практичній підготовці студентів, яка складається з навчально-виробничої практики бакалаврів та комплексної науково-педагогічної практики магістрів (науково-дослідної та асистентської практик).

Виробнича практична студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Призначення виробничої практики – закріпити знання та практичні нави­ки, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблема­ми, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах. На практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення економічних, виробничих та управлінських проблем та завдань на прикладі конкретного підприємства, установи, організації.

– Завантажити матеріали виробничої практики

 

Асистентська практика студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра економічних наук з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь на посаді викладача

– Завантажити матеріали асистентської практики

 

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра економічних наук з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи

– Завантажити матеріали науково-дослідної практики