Заочна форма

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР” (мова навчання українська) заочна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка бізнесу

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит

Термін навчання: 5 років