Економіка та економічна політика

051 ЕКОНОМІКАПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки та економічної політики на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти

Переваги освітньої програми

 • формування професійних компетенцій у сфері організації та управління економічною діяльністю;
 • розвиток лідерських здібностей, здатності до інновацій;
 • безперервне навчання та особистісний розвиток;
 • можливість реалізації творчих здібностей і талантів;
 • вивчення окремих дисциплін англійською мовою;
 • стажування студентів за кордоном;
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у аудиторських компаніях.
Навчальні дисципліни, що вивчаються:
1. Обов’язкові навчальні дисципліни:
Економічна теорія та економічна політика
Мікроекономіка
Макроекономіка
Сучасні економічні системи
Історія економічних учень
Економічна історія
Сучасні інформаційні технології в економіці
Інтелектуальна власність
Інформаційна економіка
Теорія та політика ціноутворення
Економетрика
Статистика для економістів
Менеджмент
Маркетинг
Економіка підприємства
Фінанси
Інвестування та інвестиційна політика
Страхування
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка
Вища математика для економістів
Теорія ймовірностей та математична статистика
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Соціально-політичні студії
Основи трудового права
Іноземна мова професійного спрямування
Науковий образ світу
Основи «зеленої» економіки
2. Дисципліни вибору ВНЗ:
Демографія
Економічний аналіз
Управління фінансовими ризиками
3. Дисципліни вільного вибору студента:
3.1 Вибір блоками:
Спеціалізація «Кластер спеціалізації «Економіка інтелектуальної власності»
Інтелектуальний капітал
Економіка інтелектуальної власності (Economics of Intellectual Property)
Ринок інтелектуальної власності
Детінізація ринку інтелектуальної власності
Управління інтелектуальною власністю
Фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності (Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism)
Страхування інтелектуальної власності
Спеціалізація «Кластер спеціалізації «Економіка та економічна політика»
Економічна історія та історія економічної думки України
Соціальна політика держави
Макроекономічна політика
Глобалізація економіки
Екологічна економіка та політика сталого розвитку
Статистичні методи дослідження економічних процесів
Методологія наукового пізнання
3.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):
№1
Економічна культура
Організація бізнес-процесів на підприємстві
№2
Бізнес-планування
Дослідження операцій в економіці
№3
Митно-тарифна політика
Україна у європейському просторі
№4
Економіка суспільного сектора
Ринок фінансових послуг та фінансова політика
Перелік варіативних дисциплін №1
Психологія масової поведінки
Історія мистецтв
Субкультури та стилі життя
Історія релігій
Географія населення і розселення
Перелік варіативних дисциплін №2
Поведінкова економіка (Behavioral Economics)
Кількісний аналіз емпіричних даних
Психологія міжкультурної комунікації
Історія та теорія націй та націоналізмів
Антична міфологія і сучасність
Перелік варіативних дисциплін №3
Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System)
Електронна комерція
Психологія реклами
Історія пропаганди
Електронне урядування

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.

МОВА НАВЧАННЯ:
Українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.