Економічна кібернетика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»
денна форма навчання

Освітня програма спрямована на формування у фахівців з економіки системного світосприйняття, усвідомлення наукових підходів до вирішення економічних проблем на базі математичних моделей і методів з використанням новітніх інформаційних технологій, сучасних комп’ютерних методів управління та прийняття ефективних управлінських рішень.

Переваги освітньої програми

 • формування системного мислення при вирішенні економічних проблем для управління в економіці;
 • потужне володіння математичним апаратом, методами математичного моделювання, комп’ютерного моделювання та їх застосуванням в економіці;
 • формування професійних ІТ компетенцій, що базуються на використанні під час навчального процесу новітніх інформаційних технологій і систем провідних світових виробників програмних засобів для економіки і бізнесу (SAP, IBM, Microsoft та інших);
 • опанування методів і систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі, набуття практичних навичок щодо ідентифікації проблем прийняття рішень;
 • професійні компетенції в розробці концепцій та побудові моделей кібернетичного управління економічними системами;
 • високий рівень володіння англійською мовою, що формується на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою, закордонних стажувань, самостійної роботи з англомовними джерелами, насамперед, зі сфери ІТ;
 • розширення фахових знань та умінь під час стажування в провідних університетах за кордоном;
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють як аналітики соціально-економічних процесів та фахівці з інформаційних технологій в економіці:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у ІТ компаніях;
 • у консалтингових та аудиторських компаніях.
Навчальні дисципліни, що вивчаються
Обов’язкові навчальні дисципліни:
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Соціально-політичні студії
Основи трудового права
Іноземна мова професійного спрямування
Науковий образ світу
Основи “зеленої” економіки
Економічна теорія
Історія економіки та економічної думки
Мікроекономіка
Макроекономіка
Вища математика для економістів
Теорія ймовірностей для економістів
Економетрика
Економічна інформатика
Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Економіка підприємства
Фінанси
Інвестування
Страхування
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка
Математична статистика для економістів
Програмування
Дослідження операцій в економіці
Економічна кібернетикаДисципліни вибору ВНЗ
Кластер спеціалізації «Економіко-математичне моделювання»:
Методи комп’ютерного моделювання економічної інформації
Адаптивні моделі економіки
Моделювання соціально-економічної безпеки
Теорія ігор в економіці
Техніка вибіркових досліджень
Теорія економічного ризику
Фінансова математика
Моделювання економіки
Моделювання процесів прийняття рішень
Методологія економіко-математичного моделювання
Прогнозування соціально-економічних процесівКластер спеціалізації «Інформаційні системи в економіці»:
Системи оброблення економічної інформації
Інформаційний бізнес
Захист інформації
Інформаційні технології моделювання економіки
Бази даних
Основи WEB- технологій
Експертні системи
Методи обгрунтування рішень в економіці за умови інформаційної невизначеності
Інформаційні системи і технології в економіці
Системи підтримки прийняття рішень
Дейтаманінг-інтелектуальний аналіз даних

Дисципліни вільного вибору студента
Історія демографії
Загальна соціологія
Риторика
Соціальні нерівності і соціальний захист
Тайм-менеджмент
Історія пропаганди
Тренінг «Психологія конфлікту»
Тренінг «Економіка підприємства»
Психодіагностика
Кібернетична безпека підприємства

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.
Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.