Економіка бізнесу

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ»
(денна та заочна форма навчання)

Освітня програма спрямована на фундаментальну підготовку економістів широкого профілю в галузі економіки та бізнесу.

Основні компетенції, набуті під час навчання: організація планово-економічної та маркетингової діяльності бізнес-одиниць; систематизація та групування первинної інформації для розробки усіх видів планів; аналіз фінансової звітності та ефективності діяльності підприємства і його підрозділів; обґрунтування доцільності управлінських рішень по впровадженню нововведень; проектний аналіз, оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів; планування та складання кошторису витрат по підрозділах, видах діяльності; оцінка вартості бізнесу та окремих активів, верифікація результатів оцінки, здійсненої за замовленням тощо.

Переваги освітньої програми:

 • кафедра економіки підприємства має багаторічний досвід підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів економічних наук, докторів з економіки підприємства;
 • програма підготовки носить практичний характер, дає змогу працевлаштуватися на підприємствах різних форм власності, в органах державної влади;
 • кваліфікований викладацький склад з досвідом наукової та практичної роботи. Серед наших викладачів: Єхануров Ю.І. (Голова Фонду Держмайна України, Міністр економіки, Міністр Оборони, Прем’єр-міністр України),  Баюра Д.О. (Фонд Держмайна України), Піменова О.В. (METRO CASH and Carry);
 • творча атмосфера навчання, що сприяє досягненням студентів: переможці Всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт;
 • міжнародні зв’язки – Угода про впровадження програми подвійного дипломування між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Вищою школою бізнесу – Національним університетом Луїса (Польща);
 • викладання низки дисциплін англійською мовою.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні та мобільні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • на успішних підприємствах різних галузей і сфер економіки (Біофарма, Данон Україна, Рошен, Київстар, Хенкель Україна, Укрпошта, McKinsey and Company, KPMGUkraine, DeloitteUkraineта ін.);
 • в органах державної влади – Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Економіка підприємства;
 • Планування діяльності компанії;
 • Корпоративне управління;
 • Курсова робота з «Корпоративного управління»
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Фінанси;
 • Інвестування;
 • Міжнародна економіка;
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини;
 • Економетрика;
 • Проектний аналіз;
 • Корпоративне управління;
 • Бухгалтерський облік;
 • Оцінка бізнесу;
 • Управління витратами компанії;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Виробнича практика;
 • Економічний аналіз;
 • Логістика.
 1. Дисципліни вільного вибору студента.

Вибірковий блок 1. «Кластер 1. «Економіка та організація діяльності компанії»

 • Капітал підприємства: формування і використання (англ)
 • Фінанси та оподаткування бізнес-структур
 • Тренінг з «Економіки бізнес-структур»
 • Управління ресурсами компанії
 • Організація виробництва
 • Аналіз економічного потенціалу підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Тендерні закупівлі
 • Бізнес-планування (англ.)
 • Корпоративна культура.

Вибірковий блок 2. «Кластер 2. «Моделі розвитку бізнесу»

 • Інноваційна моделі бізнесу
 • Репутаційний капітал підприємства
 • Тренінг «бізнес-моделювання»
 • Економічна безпека бізнес-організації
 • Стратегія підприємства
 • Реінжиніринг бізнес-процесів (англ.)
 • Комплексна дисципліна «Нематеріальні активи бізнес-організації»
 • Інвестиційна політика компанії
 • Інформаційний бізнес
 • Політика IPO
 • Бізнес-модель підприємства (англ.)
 • Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі