Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР” денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка та економічна політика
Економічна кібернетика
Економічна аналітика та статистика
Міжнародна економіка
Економіка бізнесу
Economics (англійська мова навчання)

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси
Фінансовий бізнес

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент організацій

Спеціальність: 075 Маркетинг
Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Торгівля, логістика та екологічне підприємництво
Підприємництво та біржова діяльність

Термін навчання: 4 роки