Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “МАГІСТР” денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка

Бізнес-консалтинг (з елементами дуальної освіти, 1,5 роки)

Економіка та політика / Economics and politics (мова навчання – англійська)

Економіка та економічна політика

Економічна кібернетика

Економічна аналітика та статистика

Міжнародна економіка

Економіка бізнесу

 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Облік, оподаткування та контроль

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Корпоративні фінанси

Фінансові інститути та ризик-менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент інноваційної діяльності

Спеціальність: 075 Маркетинг

Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Термін навчання 2 роки