Розрахунок конкурсного балу

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років

 

Формула для розрахунку конкурсного балу:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти

* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі