Керівництво факультету

Декан

Ігнатюк Анжела Іванівна

Професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Кабінет: 710

Робочий телефон: (044) 521-35-78

E-mail: decanat_econom@univ.kiev.ua

Заступник декана з навчально-методичної  роботи

Любкіна Олена Вікторівна

Доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Кабінет: 703

Робочий телефон: (044) 521-35-65

E-mail: decanat_econom@univ.kiev.ua

Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Анісімова Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кабінет: 705

Робочий телефон: (044) 521-35-28

E-mail: anisimova@knu.ua

Заступник декана з навчальної та виховної роботи

Коваленко Оксана Ярославівна

Асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, асистент

Кабінет: 702

Робочий телефон: (044) 521-33-90

E-mail: ok.ya.kovalenko@gmail.com