Міжнародні зв’язки

Для забезпечення актуальності знань, викладачі кафедри щорічно здійснюють обмін результатами наукових досліджень та досвіду викладання з колегами Міжнародного статистичного інституту, провідних європейських університетів: Краківським економічним університетом, Познанським  економічним університетом, Вроцлавським економічним університетом, університетом М. Коперніка в м. Торун (Польща), НДУ Вища школа економіки в м. Москва (РФ), Санкт-Петербурзьким університетом економіки і фінансів, Федеральним державним бюджетним освітнім закладом вищої професійної освіти «Санкт-Петербурзький державний торговельно-економічний університет», Білоруським державним економічним університетом у м. Мінськ. Кафедра співпрацює з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, запрошує її працівників для презентації результатів науково-практичних досліджень (Стратегія соціально-економічного і демографічного розвитку України у рамках проекту «Цілі тисячоліття»). Викладачі кафедри беруть участь у спільних з Інститутом демографії та соціальних досліджень наукових розробках (Методологічні засади статистичного вимірювання якості життя в Україні у контексті побудови міжнародних рейтингів).