Солодка Ольга Олегівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 23 червня 1973 року, м. Рубіжне, Україна

Освіта:

 • 1995 – Слов’янський державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика-інформатика»;
 • 1999 – Слов’янський державний педагогічний університет, факультет економіки та управління, спеціальність «Маркетинг»;
 • 2004 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит).

Трудова діяльність:

 • 1995 -1998 рр. – асистент кафедри менеджменту, маркетингу, обліку та аудиту Слов’янського державного педагогічного університету;
 • 1998 – 2004 рр. – старший викладач кафедри маркетингу Слов’янського державного педагогічного університету;
 • 2004 – 2006 рр. – доцент кафедри маркетингу Слов’янського державного педагогічного університету;
 • 2006 – 2007 рр. – завідувач кафедри маркетингу Слов’янського державного педагогічного університету;
 • З 2007 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Докторська дисертація:

Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2018 р.

Викладає курси: Деривативи (Derivatives)», «Фінансовий інжиніринг (Financial Engineering)», «Управління портфелем і планування статків», «Маркетинг фінансових послуг», «Похідні цінні папери», «Ринок деривативів», «Фінансове моделювання»

Наукові інтереси:

 • Фінансове моделювання;
 • Ефективні портфелі цінних паперів;
 • Ціноутворення похідних фінансових інструментів;
 • IT-технології біржової торгівлі;
 • Технології обробки фінансово-кредитної інформації;
 • Маркетинг фінансових послуг;
 • Банківський маркетинг.

Громадська діяльність та членство:
Член науково-методичної комісії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні публікації:

 1. Лютий І.О. Банківський маркетинг: навчальний посібник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. ‒ Київ, «Знання», серія «Вища освіта ХХІ сторіччя», 2006. ‒ 395с.
 2. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. ‒ Київ, Центр учбової літератури, 2009. ‒ 776с.
 3. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. ‒ Київ, Центр учбової літератури, 2010. ‒ 776с.
  Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні: монографія / О.О. Солодка О.О. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 432с.
 4. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія / О.О. Терещенко, Н.Д. Бабяк, А.І. Іващенко та інші. – К.: КНЕУ, 2017. – 495с. Особистий внесок: Розділ 4. «Системні диспропорції розвитку корпоративних фінансів в Україні», параграф 4.6. «Суперечності розвитку ринку похідних фінансових інструментів України», С.313-324 (0,71 д.а.).

Наукові статті:

 1. Solodka O. Credit risk in determining the value of credit derivatives / O. Solodka // The USA Journal of Applied Sciences. ‒ New York: CIBUNET Publishing. ‒ 2015. ‒ №2. – P.68-71.
 2. Solodka O. Collateralized debt obligation in the mechanism of securitization of assets / O. Solodka // European Journal of Economics and Management Sciences. ‒ Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ‒ 2015. ‒ №2. – P.65-68.
 3. Solodka O. Credit linked notes as an instrument of attraction of capital and credit risk minimization / O. Solodka // The collection includes the 3d the International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management, 23-29 May 2015, London / SCIEURO. – London: SCIEURO, 2015. – P.50-63.
 4. Солодка О.О. Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні / О.О. Солодка // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки: науковий журнал. ‒ Хмельницький: ХНУ (Хмельницький національний університет). ‒ 2017. – Том 1. ‒ №2. – С.173-180.
 5. Солодка О.О. Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України / О.О. Солодка // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»: наукове фахове видання. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», серпень 2017. – №5(5). – С.18-23.
 6. Солодкая О.О. Методология моделирования ценовых параметров базовых активов финансовых деривативов / О.О. Солодкая // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сборник научных статей. ‒ Минск: ГИУСТ БГУ. ‒ 2017. – С.92-94.
 7. Solodka O. The functional mechanism of futures in Ukraine / O. Solodka // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal. ‒ Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ‒ 2017. ‒ №1-2. – P.201-209.
 8. Solodka O. The methodology of fundamental and technical analysis in the context of the market’s irrationality of derivatives / O. Solodka // International Research Conference on Economics, Arts and Sciences: Conference Proceedings, 31 July 2017, Sweden, Uppsala / Scientific public organization «Professional science». – Uppsala: Scientific public organization «Professional science», 2017. – 416p. – P.276-301.
 9. Solodka O. Parameters of pricing of forward and futures contracts / O. Solodka // International Research Conference on Science, Education, Technology and Management: Conference Proceedings, August 20th 2017, France, Paris / Scientific public organization «Professional science». – Paris: Scientific public organization «Professional science», 2017. – 455p. – P.269-286.