Виховна робота

ВИХОВНА РОБОТА

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка значна увага приділяється роботі з виховання у студентів громадянської та національно-патріотичної свідомості, академічної доброчесності, розвитку організаційних здібностей, професійних навичок та компетентностей, естетичного сприйняття й відтворення прекрасного в мистецтві та повсякденному житті.

На факультеті створені сприятливі умови для самореалізації студентської молоді, формування активної життєвої позиції, стимулювання студентської наукової роботи, оволодіння сучасними прийомами та методами здобування знань та їх практичного застосування відповідно до принципів Етичного Кодексу університетської спільноти щодо академічної свободи та доброчесності для утвердження довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.

Студенти кафедри – активні учасники та переможці Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, Всеукраїнських та Міжнародних форумів, наукових конференцій та круглих столів.

Студенти освітніх програм кафедри беруть активну участь у діяльності наукового товариства студентів та аспірантів економічного факультету, роботі студентського парламенту, проведенні вечорів творчості, благодійних акцій, святкуванні загальнонаціональних, університетських та факультетських свят.

Доброю традицією кафедри стала посвята першокурсників бакалаврату та магістратури з приєднанням до університетської родини, що має на меті згуртування колективу, створення дружньої атмосфери, формування команди однодумців, які успішно досягають намічених цілей.

Викладацький склад кафедри разом зі студентами щорічно беруть участь в організації та проведенні благодійних акції. Допомагаючи людям, ми даруємо радість і позитивні емоції тим, хто в цьому має потребу.

Разом з кураторами академічних груп студенти кафедри постійно відвідують театри, виставки, музеї, беруть активну участь у культурно-мистецьких заходах кафедри, факультету та університету. Студенти освітньої програми «Економіка та економічна політика» є учасниками танцювальної студії «Wolves from EF», що бере участь у міжфакультетських змаганнях.

Студенти кафедри мають значні досягнення у спорті, зокрема, носять звання Майстер спорту по авто- та мотоспорту України та Майстер спорту України з Таеквон-до ІТФ.

Виховна робота кафедри спрямована на усвідомлення студентами переваг обраної професії, правильності обраного життєвого шляху, можливостей та перспектив особистісного розвитку й самореалізації, академічної свободи та доброчесності, відповідальності перед собою, державою та українським суспільством в цілому