Піменова Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

 

 

Біографія:

 • – Піменова О.В. народилася 28 листопада.
 • – 2001 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2002р.  закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)» та отримала диплом магістра.
 • – 1999 -2000 рр., Польща (м. Краків, Люблін, Катовіце). –   Навчання в мовних школах при польських університетах (Ягелонський університет, Університет імені Марії-Кюрі Складовської, Катовіцький  університет). Організатори: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
 • – 2003 р., м. Київ. –   Навчання за курсом «Технологія ведення переговорів». Організатори: Компанія  «BTG».
 • – 2004 р., м. Київ. –   Навчання за курсом «Microsoft Excel 2002 (advanced) ». Організатори: Компанія «Сетевые технологии».
 • – 2009- 2011 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2013 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю економічна теорія та історія економічної думки. З 2012 р. кандидат економічних наук.
 • – 2019 р. – отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
 • – 2003 р. – 2005 рр. – асистент менеджера із закупівлі продовольчих товарів (молочна група та делікатеси) ТОВ Метро кеш енд кері Україна.
 • – 2005 р. – 2009 рр. – менеджер із закупівлі продовольчих товарів (молочна група та делікатеси) ТОВ Метро кеш енд кері Україна.
 • – З 2012 р. – асистент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2018 р. – доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

 • Бізнес-планування, Business Planning
 • Тренінг з бізнес-моделювання
 • Організація бізнес-процесів на підприємстві
 • Аналіз бізнес-процесів, Business Intelligence
 • Реінжиніринг бізнес-процесів

Наукові інтереси: теоретико- методичні аспекти формування бізнес-моделей підприємств; актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки;державна підтримка сільського господарства; інституційне забезпечення форм господарювання в аграрному секторі економіки.

Стажування:

 • 2005 р., м. Київ. –   Семінар-тренінг «Управление временем по системе «Time Logic». Організатори: Консалтингова група «НАУ»
 • 2005 р., м. Київ. –   Тренінг «Технологія ведення переговорів: техніки переговорів та прийоми маніпуляції». Організатори: Компанія «Training Force»
 • 2008 р., Франція (м. Раймонд). –   Тренінг-сесія «Building & Attractive Assortment». Організатори: House ofTraining, Campus Royaumont
 • 2014 р., м. Київ. – Навчання за курсом «Засади автоматизації управління бізнесом за допомогою системи програм 1С: Підприємство». Організатор: ТОВ «РОЙВІКС»
 • 2014р., м. Київ – Методичний семінар з викладання предметів англійською мовою «Teaching Economics through a medium of the English language» за програмою «Cambridge English»
 • 2016 р., м. Варшава – Стажування у Варшавському університеті природничих наук
 • 2017-2018 рр., м. Варшава – Стажування у Варшавському університеті природничих наук

 

Має понад 60 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Піменова О. В. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в агарному секторі економіки України / О.В. Піменова// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – № 10 (163). – 2015. – С. 63 – 67 (0,54 д.а.;)
 2. Fylyuk G.M., Pimenova О.V. State support of agriculture: the analysis of experience of Germany. /G. M. Fyluk, О.V. Pimenova // Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – № 2 (4) 2014. – 2014. – P. 19-30 (інд – 0,68 д.а.).
 3. Mazur I.I., Pimenova О.V. Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system of agrarian relation of Ukraine. /I. I. Mazur, О.V. Pimenova // Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – № 2 (1) 2014. – 2014. – P. 69-77 (0,53 д.а.).
 4. Pimenova О.V., Pimenov S.A. Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise // Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – № 5 (4) 2017. – 2014. – P. 61-73
 5. Піменова О. В. Проблеми розвитку селянських та фермерських господарств в умовах проведення земельної реформи в Україні / О. В. Піменова// Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 1(38). – С. 113–125 (0,9 д.а.)
 6. Fyliuk G., Pimenova О. Problems of investment maintaince of agricultural enterprise and the ways of its solutions // Strategic prioreties for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership – Monograph. – Batumi, Georgia, 2018. – 53-63p.
 7. Olena Pimenova, Halyna Fyliuk, Serhii Pimenov. Model of assessment of competitiveness and sustainable development of Ukrainian agricultural enterprises // Management theory and studies for rural business and infrastructure development& – Vol. 42 № 3 (2020) – P. 330-338 WoS: Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.20 URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1215/1418
 1. Pimenova O. The impact of state support for the effectiveness of the development of farms and agricultural cooperatives // Finanse w działalności gospodarczej – teoria i praktyka – Monograph. – Warsaw, Poland, 2019. – 123-132p.
 2. Pimenova О., Pimenov S. Improving the efficiency of business model of an enterprise through preparation of integrated reporting/ О. Pimenova, S. Pimenov // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 1/2(40/41). – C. 175–184
 3. Піменова О. В., Піменов С.А. Економічний зміст та сутність поняття «бізнес-модель»/ О. В. Піменова, С.А. Піменов // Агросвіт: науково-практичний журнал. – 2020. – Вип. 17-18 вересень 2020