Навчальні предмети

Кафедра статистики та демографії забезпечує викладання статистичних дисциплін, що формують аналітичні вміння на багатьох освітніх програмах різних факультетів та інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • Економічний факультет
 • Факультет психології
 • Факультет соціології
 • Філософський факультет
 • Історичний факультет
 • Військовий інститут
 • Юридичний факультет

 Кафедра статистики та демографії пропонує слухачам сучасні навчальні дисципліни, викладання яких здійснюється з використанням інформаційних технологій (найкращого програмного забезпечення).

 Фундаментальні курси

 Дисципліни, які формують фахові знання з методології аналізу:

 • Теорія статистики
 • Статистичні спостереження
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Вибіркові спостереження
 • Методологія та організація економічних наукових досліджень
 • Статистичний аналіз і моделювання соціально-економічних і демографічних процесів
 • Проблеми статистичного дослідження сукупностей, що важко спостерігаються
 • Способи об’єднання даних статистичних спостережень

Вибіркові курси

Курси інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу, які дозволяють набути вмінь застосування програмних засобів аналізу

 • Статистичні інформаційно-аналітичні системи у бізнесі
 • Статистичні системи оброблення інформації
 • Статистичні системи та інформаційні технології в страхуванні

Об’єкто-орієнтовані курси, які дозволяють набути вмінь прикладного статистичного аналізу різноманітних суспільних процесів

 • Економічна статистика
 • Статистичні методи дослідження економічних процесів
 • Система національних рахунків
 • Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами
 • Статистичні методи побудови рейтингів
 • Основи економіко-аналітичної діяльності державної служби
 • Стратегічний аналіз
 • Методи забезпечення якості статистичних даних
 • Банківська статистика
 • Фінансова статистика
 • Статистика ринків
 • Статистика зовнішньоекономічної діяльності
 • Соціальна статистика
 • Демографічна статистика
 • Демографія