Методичні матеріали

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для якіснішого засвоєння навчальних дисциплін пропонується скористатись підготовленим комплектом обовязкових нормативних документів та додатковими інформаційно-методичними матеріалами.

ОП «Економічна аналітика та статистика»

(ОР Бакалавр)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

 

Код

Компоненти освітньої програми
1.1. Вступ до університетських студій
1.2. Українська та зарубіжна культура
1.3. Економікс: мікро та макроекономіка
1.4. Вища математика
1.5. Основи трудового права
1.6. Теорія грошей
1.7. Стратегія розвитку «зеленої економіки»
1.8. Іноземна мова професійного спрямування
1.9. Історія економічної думки
1.10. Статистична електронна документація
1.11. Основи програмування
1.12. Статистика
1.13. Мікроекономіка
1.14. Світова економіка
1.15. Статистичні засоби візуалізації даних
1.16. Теорія ймовірностей  та математична статистика
1.17. Бухгалтерський облік
1.18. Макроекономіка
1.19. Менеджмент
1.20. Теорія ризиків
1.21. Багатовимірні статистичні методи і моделі
1.22. Маркетинг
1.23. Економіка фірми
1.24. Статистичний аналіз часових рядів
1.25. Економетрика
1.26. Філософія
1.27. Бізнес статистика
1.28. Теорія і практика вибіркових обстежень
1.29. Демографічна статистика
1.30. Статистичний аналіз взаємозв`язків
1.31. Науковий образ світу
1.32. Соціально-політичні студії
1.33. Інвестиційний аналіз
1.34. Програмування
1.35. Статистичні пакети для соціальних наук
1.36. Виробнича практика

2. Дисципліни вибору студента

Вибірковий блок 1

“Статистика макроекономічних процесів”

Код Компоненти освітньої програми
2.1.1 (СМП) Статистичні методи програмної обробки даних
2.1.2 (СМП) Макроекономічна статистика
2.1.3 (СМП) Організація статистичних обстежень
2.1.4 (СМП) Статистичний аналіз кон`юнктури товарних ринків
2.1.5 (СМП) Соціальна статистика
2.1.6 (СМП) Міжнародна статистика
2.1.7 (СМП) Фінансова статистика
2.1.8 (СМП) Статистика якості інформації
2.1.9 (СМП) Статистика державних фінансів
2.1.10 (СМП) Система національних рахунків

 

Вибірковий блок 2

“Бізнес аналітика”

Код Компоненти освітньої програми
2.1.1 (БА) Статистичні системи в бізнесі
2.1.2 (БА) Статистичні індикатори економічного розвитку
2.1.3 (БА) Статистичний моніторинг
2.1.4 (БА) Статистичні методи в  маркетингових дослідженнях
2.1.5 (БА) Статистика рівня та умов життя населення
2.1.6 (БА) Статистика діяльності зовнішнього сектору
2.1.7 (БА) Грошово-кредитна статистика
2.1.8 (БА) Статистичний аналіз даних
2.1.9 (БА) Статистичний аналіз фінансів підприємств
2.1.10 (БА) Економіко – статистичні стандарти

 

3. Вибір з переліку

Студенти мають додатково обрати предмети:

6 дисциплін на 660 годин.

 

ОП «Економічна аналітика та статистика»

(ОР Магістр)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Код Компоненти освітньої програми
1.1. Методологія та організація економічних наукових досліджень
(з основами інтелектуальної власності)
1.2. Статистичні спостереження (поглиблений рівень)
1.3. Статистичний аналіз видів економічної діяльності
1.4. Статистичні експерименти
1.5. Статистика (поглиблений рівень)
1.6. Професійна та корпоративна етика
1.7. Програмне середовище – R
1.8. Сучасні проблеми економіки та економічної політики
1.9. Міжнародні статистичні стандарти
1.10. Статистичні методи імплементації даних
1.11. Статистичне забезпечення прийняття стратегічних рішень
1.12. Прикладний пакет аналізу “R-studio”
1.13. Науково-дослідна практика
1.14. Кваліфікаційна робота магістра

 2. Дисципліни вільного вибору студента

Студенти мають вільно обрати додаткові предмети

(8 дисциплін на 1170 годин)