Дьоміна Оксана Миколаївна


Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: diominaom@ukr.net

Навчання:

 • 2014 – 2017: навчалася в аспірантурі при кафедрі управління персоналом та економіки праці в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з відривом від виробництва
 • 2017: захистила кандидатську дисертацію на тему «Трансформація соціально-трудових відносин в умовах становлення інноваційно їекономіки (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості)» за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
 • 2014: закінчила з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» та здобула кваліфікацію магістра з управління персоналом та економіки праці.

Пройдені курси:

23.08.2019 – 24.01.2020 – курси англійської мови (Advanced C1.1) Cambridge Assessment English.
Отримала міжнародний сертифікат з володіння англійською мовою (First Certificate of English), 17.04.2019, № A7913473.

Трудова діяльність:

 • З 2018: працює на посаді асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018: науковий співробітник Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України.
 • 2013 – 2014: економіст з праці в Державному закладі «Вузлова лікарня №1 ст. Дарниця» ДТГО «ПЗЗ».

Стажування

 • – 21.09.2020р. по 2.11.2020 р. стажування в Громадській організації «Об’єднання маркетологів України», довідка №5 від 3 листопада 2020р.
 • – KNU Teach Week 1.03.2021 (1 кредит ECTS) та  9.06.2021 (1 кредит ECTS);
 • – International Scientific and Pedagogical Seminar “Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation ” within the framework of teachers’ professional development – lifelong learning Held April 27.04.2021 in Higher School of Agribusiness in Lomza six hours (0.2 ECTS))

Громадська діяльність: 

 • З 2019: Виконавчий Директор Громадської організації “Об’єднання Маркетологів України”

Викладає дисципліни:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Маркетинг (укр. та рос. мовами), Бізнес-маркетинг, Прямий маркетинг, Merchandising (англ.мовою)

Наукові інтереси:

 • Маркетинг (оборонно-промисловий комплекс)
 • Merchandising
 • Міжнародні маркетингові дослідження

Основні наукові праці:

Автор 28 публікацій, в тому числі у фахових виданнях

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Shkoda Т. N., Tepliuk M. A., Riepina I. M., Semenets-Orlova I. A., Domina O. M. (2020). Motivational climate as the realization mechanism of young scientists’ potential in business environment. Financial and credit activities: problems of theory and practice, №4(35), 522-529. (Web of Science) ISSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 (online)
 2. Andriushchenko K, Ishchenko M., Sahaidak M, Tepliuk M, DominaO (2019). Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and Bank Systems (Scopus), 14(2), 63-75.
 3. Andriushchenko K., Tepliuk M., Sahaidak M., Kartashov E., Pivovarov K., Kutashev I., Voronina Y., Domina O., Kuchai O. (2020). Management of the Mental Resources of the Enterprise. International Journal of Management (Scopus), 11 (6), 2020, pp. 52-64.
 4. Andriushchenko K, Ishchenko M., Sahaidak M, Tepliuk M, Domina O (2019). Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and Bank Systems (Scopus), 14(2), 63-75. (1,00, особистий внесок – 0,25) (1,12 д.а – 0,28 д.а.).
 5. Rudenko O.M. The transformation of social and labor relations: nature and objective necessity in conditions of innovative economics / O.M. Rudenko // Problemy Profesjologii. – 2018. –№1. – P. 217-229.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Дьоміна О.М. Аналіз конкурентних позицій вітчизняних підприємств радіоелектронної промисловості на ринку ЄС / О.М. Дьоміна // збірник наукових праць «Вчені записки». – 2019. – № 20. – с. 201-210.
 2. Руденко О. М. Інструментарій моніторингу трансформації соціально-трудових відносин та її впливу на ефективність інноваційної діяльності / О. М. Руденко // Інноваційна економіка (IndexCopernicus, РІНЦ). – 2017. – № 1–2 (67). – С. 95–103.
 3. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин, що виникають у зв’язку з винагородою за працю / О. М. Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (IndexCopernicus). – 2017. – № 23. – Ч.3. – С. 41–44 (0,3 д. а.).
 4. Руденко О. М. Діагностика трансформаційних процесів у системі соціально-трудових відносин на підприємствах радіоелектронної промисловості / О. М. Руденко // Економічний аналіз (IndexCopernicus, WorldCat, GoogleScholar, WindowsLiveAcademic, ResearchBible, OpenAcademicJournalsIndex, CiteFactor, ScientificIndexingServices). – 2016. – № 1. – Т. 25. – С. 66–74.
 5. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики / О. М. Руденко // Економіка та держава (IndexCopernicus, ScientificIndexingServices, GoogleScholar). – 2015. – № 8. – С. 112–115 (0,6 д. а.).

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. Дьоміна О.М. Поглиблення співпраці з міжнародними компаніями як метод підвищення обороноздатності України / О.М. Дьоміна // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали I Міжнародного економічного форуму (21-24 травня 2019 р.) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 104-105.
 2. Дьоміна О.М. Універсальний дизайн: орієнтація на клієнта / О.М. Дьоміна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркетинг: виклики та рішення» (17-19 квітня 2019 р.) – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2019. – С. 67-68.
 3. Дьоміна О.М. Застосування концепції універсального дизайну в маркетингу / О.М. Дьоміна //Антикризове управління: держава,регіон, підприємство : II Міжнародна наукова конференція (23 листопада 2018 р.) – Ле-Ман, Франція, 2018. – С. 1-3.