Виховна робота

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка значна увага приділяється виховній роботі, а саме формуванню студента як цілісної особистості , компетентного фахівця та відповідального громадянина України.

Виховна робота кафедри міжнародної економіки та маркетингу включає такі напрями:

– формування професійних якостей сучасного компетентного фахівця;

– естетичне, моральне та патріотичне виховання  студентів;

– участь в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності

– сприяння роботі Студентського Парламенту, Профбюро студентів економічного факультету та Студентській раді гуртожитку;

– підтримка зв`язків із роботодавцями та випускниками.

З метою проведення організаційно-виховної роботи серед студентів академічної групи викладачі кафедри керуються Законом України «Про вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу, Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, Положенням про студентське самоврядування та іншими нормативними документами  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Разом з кураторами академічних груп студенти кафедри міжнародної економіки та маркетингупостійно відвідують театри, виставки, музеї, беруть активну участь у культурно-мистецьких заходах кафедри, факультету та університету.