Історія кафедри

У відповідь на потребу підготовки фахівців нової формації, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи, на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в травні 1998 року була створена кафедра міжнародної економіки. Засновником і першим завідувачем кафедри був відомий вчений, доктор економічних наук, професор А.П. Румянцев. З липня 2002 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Старостіна Алла Олексіївна. З 2013 року кафедра змінює назву на кафедру міжнародної економіки та маркетингу.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Міжнародна економіка” на денній та заочній формі навчання та за освітньо-кваліфікаційним рівнем: “магістр” за спеціальністю “Бізнес-адміністрування”.

Підготовка студентів здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог.

Кафедра надає унікальну можливість навчання на міжнародній програмі підготовки магістрів з міжнародного бізнесу і міжнародної торгівлі на базі спеціальностей “Бізнес-адміністрування” (економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра міжнародної економіки та маркетингу) та “Міжнародні економічні та торговельні відносини” (факультет політичних наук, комунікацій та міжнародних відносин Університету Мачерата, Італія).

Спільна магістерська програма дозволяє її учасникам без додаткової оплати за навчання вчитися протягом 2-го семестру у вузі-партнері та в результаті отримати два дипломи про вищу освіту визнаних у світі університетів.

Особливістю програми “Міжнародний бізнес та міжнародна торгівля” є те, що слухачі не тільки вивчають теорію і практику управління бізнесом, але й набувають специфічних навичок управління підприємницькою діяльністю в різних умовах. Виконуючи ситуаційні вправи та реальні проекти, вони здобувають досвід прийняття адекватних управлінських рішень, роботи в команді, лідерства тощо.