Навчально-методична робота

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу була розроблена сучасна оригінальна модель підготовки фахівців, яка базується на глибокому вивченні фундаментальної економічної теорії та передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських процесів.

Підготовка фахівців з міжнародної економіки та маркетингу на кафедрі проводиться для подальшої роботи на мікро- і макрорівні.

Макрорівень передбачає підготовку фахівців для реалізації державної стратегії інтеграції України у світогосподарські процеси. Фахівці даного напряму готуються для роботи в державних установах, міжнародних організаціях для виконання функцій економістів-аналітиків, здатних аналізувати та експертно оцінювати закономірності і тенденції розвитку світової економіки.

Мікрорівень передбачає підготовку вищого управлінського персоналу для забезпечення виходу українських підприємств на міжнародні ринки, а також для сприяння залученню іноземних компаній на українські ринки. Фахівці даного напряму набувають теоретичних знань та конкретних практичних навичок прийняття управлінських рішень стосовно ринково-продуктової стратегії українських підприємств, що працюють на міжнародних ринках, СП, що працюють в Україні, транснаціональних корпорацій тощо.

Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих економістів з міжнародної економіки нового покоління. За період існування кафедра підготувала понад 150 фахівців з міжнародної економіки, які працюють на посадах старших менеджерів та директорів на фірмах (“Агромат”, “Гленкор”), в банках (Райффайзенбанк Аваль, Правекс-банк), установах і організаціях (Головне управління економіки та інвестицій КМДА, Міністерство закордонних справ), викладачів вищих навчальних закладів Києва, наукових співробітників у науково-дослідних інститутах.

Викладачі кафедри читають понад 30 профільних курсів і спецкурсів для студентів економічного та інших факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Всі професійно-орієнтовані курси та спецкурси, що читаються викладачами кафедри, забезпечені навчально-методичними комплексами.