Освітні програми

Кафедра маркетингу і бізнес-адміністрування здійснює підготовку фахівців у галузі управління й консультування, готує спеціалістів у сфері маркетингу.

Відповідно викладачами кафедри здійснюється підготовка:

Бакалаврська програма ОП Маркетинг, випускники якої стануть висококваліфікованих фахівцями з маркетингу, які володіють унікальними знаннями, вміннями та навичками діагностики ринкового стану компанії в умовах турбулентності національного та міжнародного бізнес-середовища, здатні виявляти управлінські проблеми, проводити маркетингові дослідження, визначати моделі ринкової поведінки споживачів, формувати стратегії ринково-продуктової діяльності та приймати гнучкі  екстрені управлінські рішення.

Магістерські програми здійснюють підготовку  спеціалістів за  такими напрямками:

ОП Маркетинг готує фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням,  професійними методиками, технологіями та інструментами, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності у вітчизняних та міжнародних компаніях різних секторів економіки. Програма передбачає опанування певних дисциплін англійською мовою та проходження практики у відділі маркетингу національних та міжнародних компаній. Програма передбачає опанування певних дисциплін англійською мовою та проходження практики у відділі маркетингу національних та міжнародних компаній. 

ОП Бізнес-адміністрування і консультування (у тому числі Подвійний диплом з Бізнес-адміністрування і консультування / Global Politics and International Relations, Curriculum International Politics and Economic Relations) (мова навчання українська, англійська). Дана програма спрямована на підготовку висококваліфікованих керівників та консультантів бізнесу, які володіють компетентностями з діагностики ринкового середовища компанії, здатні виявляти маркетингові проблеми та можливості та приймати ефективні управлінські рішення щодо функціонування бізнесу в різних сферах діяльності на національних та міжнародних ринках в умовах турбулентного бізнес-середовища.

Унікальність даного напрямку підготовки: це акредитована як «зразкова» міжнародна міждисциплінарна програма з можливістю безкоштовної ступеневої мобільності в одному з найстаріших вишів Європи – Університеті Мачерата, Італія (UniMC). Визнана європейським ринком з 2012 року.