Міжнародні зв’язки

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту підтримує і розвиває міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки, заохочуючи ефективне функціонування системи вищої і післядипломної професійної освіти, підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою та наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечуючи безперервний професійний розвиток співробітників, а також інтеграцію вищої освіти і науки.

Основні галузі міжнародного співробітництва кафедри:

  • підготовка університетських наукових кадрів та студентів як майбутніх висококваліфікованих фахівців;
  • розробка та видання спільних навчальних матеріалів, науково-методичної літератури, методичних посібників, підготовка спільних наукових монографій, науково-популярних публікацій, статей тощо;
  • обмін викладачами в рамках освітніх та наукових програм обміну досвідом, проведення педагогічної діяльності, лекцій, участь у спільних програмах та проектах, конференціях, семінарах, симпозіумах та круглих столах, проведення досліджень з питань, які становлять особливий взаємний інтерес, організація стажування та навчання на магістратурі;
  • обмін студентами в рамках освітніх та наукових програм, включаючи скоординовані комплексні освітні програми, з метою проходження навчання, підвищення кваліфікації, професійних знань та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, участь у спільних програмах і проектах, а також у конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах, проведення науково-дослідницької діяльності в галузях, що становлять взаємний інтерес;
  • вдосконалення та впровадження різноманітних форм і методів інтеграції освіти і науки;
  • проведення спільних досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес, а також за участю студентів, що здобувають ступінь магістра і доктора з наукової та науково-дослідної діяльності в основних галузях фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
  • реалізація спільних проектів і програм підготовки висококваліфікованих фахівців, а також спільна участь у національних та міжнародних освітніх програмах і проектах.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з наступними зарубіжними установами і закладами: Federation of Belgian Enterprises (Бельгія), Lloyd Corporation (Великобританія), Opole University (Польща), CFA Institute Research Challenge (Великобританія), Masaryk University (Чехія), University of Nordland (Норвегія), Regent School (Великобританія), СК «ALSKOM», СК «ISHONCH», СК «KAPITAL SUGURTA» (Узбекистан), Вища школа бізнесу при Академії державного і громадського будівництва при Президенті Республіки Узбекистан, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Insurance Institute of Regional (Польща), Munich Reinsurance Company (Німеччина), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Willis Insurance Brokers (Великобританія), СК «PZU Україна» (Польща), СК «Ейгон» (Нідерланди).

Фахівці кафедри проходили стажування, читали лекції, брали участь у наукових конференціях в університетах Великобританії, Чехії, Німеччини, Польщі, Норвегії, Туреччини, Білорусії, Узбекистану, зокрема, в Опольському Університеті, Крайовому інституті страхування, University of Nordland, Leipzig University, Білоруському торгово-економічному університеті споживчої кооперації, Вищій школі бізнесу при Академії державного і громадського будівництва при Президенті Республіки Узбекистан та багатьох інших.

Активну участь у міжнародній співпраці кафедри беруть студенти, зокрема, участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, студентських програмах кредитної мобільності.

На кафедрі розроблена магістерська програма подвійного дипломування “Фінансові ринки та ризик-менеджмент”, яка передбачає навчання студентів в Україні (1 та 2 семестр) та Чехії (3 та 4 семестр) з отриманням двох дипломів (КНУ імені Тараса Шевченка та Університета Масарика).

Метою міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки, спільної участі в обговоренні та вирішенні актуальних проблем є обмін освітніми, науковими та інформаційними технологіями між студентами і викладачами, створення взаємних освітніх програм і курсів, а також спільне використання інтелектуальних і матеріальних ресурсів, наявних у розпорядженні, для підвищення якості освіти вищої школи.