Історія кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

В ювілейний для Київського національного університету імені Тараса Шевченка рік (175 років), в ювілейний для економічного факультету рік (65 років) за ініціативи члена-кореспондента НАН України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2003-2017 років вперше серед кафедр економічного факультету і вперше в Україні з’явилася спеціалізована кафедра страхування та ризик-менеджменту.

Цій події передували понад 10 років наукових та освітніх пошуків, плідної співпраці викладачів, науковців, представників національної страхової спільноти.

У квітні 2016 року кафедра страхування та ризик-менеджменту була перейменована в кафедру страхування, банківської справи та ризик-менеджменту.

Першим завідувачем кафедри протягом 6 років була к.е.н., професор Р.В. Пікус. З січня 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконує д.е.н., доцент Н.В. Приказюк

Поява кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту має на меті реалізацію нової парадигми підготовки фахівців на економічному факультеті, яка ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з найкращими традиціями класичного університету.

Діяльність кафедри орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців – економістів і менеджерів, що мають глибокі знання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Цієї мети можна досягти лише шляхом посилення науково-дослідницької та професійної спрямованості навчання, а також за рахунок відповідності змісту магістерських програм кращим світовим практикам.

Ефективність роботи кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту забезпечує її науково-педагогічний склад. Викладачі кафедри мають багаторічний досвід науково-практичної діяльності як у провідних закладах освіти, так і у регуляторах фінансових ринків, провідних фінансових і нефінансових корпораціях. Набутий викладачами досвід, науковий світогляд, висока професійність знайшли відображення в авторських методиках викладання дисциплін кафедри.

Серед викладачів кафедри – відомі фахівці, коло наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язане з розбудовою ринку фінансових послуг, страхової та банківської систем, а також системи ризик-менеджменту фінансового сектору економіки. На кафедрі працює чимала когорта молодих талановитих науковців.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітніми рівнями:

IРІВЕНЬ – БАКАЛАВР

  • Освітня програма «Фінанси і кредит»– гарант програми к.е.н., професор Р.В. Пікус

ІI РІВЕНЬ – МАГІСТР

  • Освітня програма «Фінансові інститути та ризик-менеджмент»– гарант програми д.е.н., доцент Н.В. Приказюк
  • Освітня програма подвійного дипломування «Фінансові ринки»(університет партнер – Університет Масаріка (м. Брно, Чехія)) – гарант програми д.е.н., доцент С.Б. Березіна

ІІIРІВЕНЬ – PHD

  • Освітня програма «Фінанси, банківська справа і страхування»– гарант програми д.е.н., професор З.М. Васильченко