Виховна робота

Сучасний період розвитку суспільства відкриває широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає змогу формувати духовно багате покоління людей. Це обумовлює новий підхід до виховання студентської молоді. Саме такий підхід використовує у виховній роботі кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту.

Метою виховної роботи кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту є формування високоосвічених студентів, з соціально-активною і національною свідомістю, наділених громадянською відповідальністю, високими духовними якостями і патріотичними почуттями, які стануть у майбутньому носіями кращих надбань національної культури, здатних до саморозвитку і самовдосконалення.

Виховання студентів кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту здійснюється в усіх напрямах і пов’язане як із навчальною діяльністю, участю в роботі наукових гуртків, конференцій, участю в професійних конкурсах, олімпіадах, так і з участю в традиційних заходах університету та факультету. Студенти відвідують виставки, концерти, беруть участь в урочистостях, займаються благодійною допомогою та спортом. Двічі на рік члени кафедри разом зі студентами проводять благодійну акцію та виступають організаторами майстер-класів в лікарні чи будинку-інтернаті для хворих дітей.

Постійну індивідуальну роботу зі студентами здійснюють куратори академічних груп, які контролюють їх успішність, присутність на заняттях, відвідують гуртожитки з метою вивчення соціально-побутових умов та дотримання студентами правил проживання у гуртожитках.

Викладачами кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту запроваджено ряд заходів під спільним девізом «Студент та викладач на одній хвилі», у рамках яких куратори та інші викладачі кафедри долучаються до проведення спільного інтелектуального дозвілля.