Видавнича діяльність

На кафедрі щорічно виходить збірник наукових праць з лінгвістики та методики викладання Іноземні мови на нефілологічних факультетах (головний редактор – доц. Петровський М.В.), авторами якого є викладачі університетів Києва, Одеси, Львова та інших міст України.

Викладачі кафедри є авторами підручників англійської мови для студентів економічних спеціальностей, словників з економіки та менеджменту. У перекладах англійською мовами видані колективні монографії з історії економічних вчень, українською та англійською мовами перекладені драматичні твори для Національного академічного театру імені Івана Франка.