Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання на економічному факультеті англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами наступних курсів:
іноземна мова фахового спрямування
ділова іноземна мова
іноземна мова для аспірантів
спецкурси англійською мовою для студентів магістратури
факультативний курс усного та письмового перекладу економічної інформації.