Навчально-методична робота кафедри

Кафедра фінансів забезпечує підготовку бакалаврів – фахівців напряму «Фінанси і кредит» за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітньо-професійних програм різних економічних спеціальностей (економічної теорії, статистики, менеджменту, економічної кібернетики, економіки підприємства), передбачає поглиблену математичну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента у межах обраної спеціалізації за кластерами «Державні фінанси», «Фінансовий ринок», «Корпоративні фінанси». Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани відповідно до вимог Болонської конвенції.

Викладачі кафедри ведуть наукову роботу за багатьма напрямами. Здійснюється написання підручників, монографій та наукових статей. Протягом останніх років науковий потенціал кафедри фінансів був спрямований на розробку та публікацію близько 700 навчально-наукових праць.