Магістратура

З 2009 року кафедра фінансів здійснює набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальністю «Фінанси і кредит» за денною та заочною формами навчання за спеціалізованими програмами «Корпоративні фінанси» та «Менеджмент державних фінансів».

Магістерська освітня програма «Корпоративні фінанси» забезпечує підготовку фахівців у сфері корпоративного фінансового управління та базується на глибокому вивченні основних сфер фінансового менеджменту, фінансової звітності, управління інвестиційним портфелем, інформаційних систем та фінансової політики.

З 2013 року програма «Корпоративні фінанси» є першою і єдиною в Україні, що отримала офіційне визнання від CFA Institute (глобальна асоціація професійних інвесторів). Програма кафедри фінансів на 80% покриває розділи навчальної програми CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), яка вважається світовим «золотим стандартом» в підготовці фахівців з фінансів. В межах даної програми наступні курси читаються англійською мовою: Portfolio management and wealth planning, Fixed Income Securities, Derivatives, Equity investments, Valuation, Alternate investments, Marketing of financial service, Financial engineering, Globalization and International Finanсial System.

Магістерська освітня програма «Менеджмент державних фінансів» готує фахівців, які успішно працюють в державних та місцевих органах влади, установах суспільного сектору; некомерційних організаціях, благодійних фондах; консалтингових, аналітичних, наукових і освітніх закладах; комерційних організаціях, що співпрацюють з державними органами. Підготовка фахівців здійснюється за навчальними планами, що за своїм змістом відповідають вимогам МОН та світових університетів.

Магістерська освітня програма «Фінанси публічного сектору» ґрунтується на новітньому підході до управління державними фінансами в межах нового менеджменту публічного сектору – New Public Management, що передбачає набуття студентами компетентностей у сфері надання послуг аутсорсингу, ведення конкурсних торгів, фінансування проектів державно-приватного партнерства, альтернативних форм фінансування активів, стратегій управління ризиками тощо