Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент

Дата народження: 20 грудня 1979 р.

Навчання:
1997–2002 рр. – студентка факультету економіки і управління Київського національного економічного університету. Отримала диплом за спеціальністю “Менеджмент організацій”, здобула кваліфікацію магістра з державного управління економікою.
2003–2006 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Державна власність у трансформаційній економіці”.

Трудова діяльність:
2002–2003 рр. – методист Коцюбинського Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського Славістичного університету.
З 2006 р. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2010 р. по 2016 р. – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2013 р. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: „Економічна теорія”, „Економіка України в сучасних умовах”, спецкурс „Іпотечний ринок”, „Політична економія”, „Аграрна економіка”, “Актуальні проблеми економічної теорії”.

Наукові інтереси: державна власність, державний сектор, іпотечний ринок, іпотечне кредитування в трансформаційній економіці, аграрна економіка.

Основні наукові праці:

 1. Залєвська А. Д. Конкурентоспроможність національної економіки та шляхи її піднесення // Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: збірник доповідей 69-ї наукової конференції студентів КНЕУ (11-12 квітня 2002 р., м. Київ). – К.: КНЕУ, 2002.
 2. Залєвська А. Д. Необхідність та напрями державного регулювання підвищення конкурентоспроможності економіки України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2003. – Вип. 2. Серія Економічні науки. – С.101 – 115.
 3. Залєвська А. Д. Методи оцінки і управління конкурентоспроможністю підприємств. // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2003. – Випуск 3. Серія Економічні науки. – С. 350 – 357.
 4. Залєвська А. Д. Зарубіжний досвід визначення конкурентоспроможності економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – КНУ імені Тараса Шевченка. – 2003. – Вип. 3. – С. 59 – 62.
 5. Залєвська-Шишак А. Д. Трансформація державної власності: причини і тенденції // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. 1. Серія Економічні науки. – С.91 – 100.
 6. Залєвська-Шишак А. Д. Особливості процесу роздержавлення та приватизації в умовах трансформаційної економіки // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – № 5. – С. 22 – 29.
 7.  Залєвська-Шишак А. Д. Механізм відносин власності в Україні як основа трансформації державної власності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2006. – Вип. 2. Серія Економічні науки. – С.41 – 47.
 8. Залєвська-Шишак А. Д. Концесійні форми управління державною власністю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – Вип. 83. – С. 60 – 63.
 9. Залєвська-Шишак А. Д. Трансформація економіки України в контексті відносин власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – Вип. 89. – С.28–30.
 10. Залєвська-Шишак А. Д. Роль держави в інвестиційному капіталі / А.Д. Залєвська-Шишак // Світ фінансів – науковий вісник Тернопільської академії. – 2006. – Вип. 4(9). – С.170–177
 11. Залєвська-Шишак А. Д. Роль державної власності на етапі реформування економіки України / А. Д. Залєвська-Шишак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2011. – Вип. 128. – С.49–51.
 12. Залєвська-Шишак А. Д. Формування споживчої компетентності учнів основної школи / А. Д. Залєвська-Шишак, О. Є. Данилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 18: Економіка і право: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 15. – С.246–252.
 13. Залєвська-Шишак А. Д. Концесійний механізм управління державною власністю в процесі модернізації економіки України / А. Д. Залєвська-Шишак // Економіка ринкових відносин. – 2012. – № 10. – С.57 – 63.
 14. Залєвська-Шишак А. Д. Споживчі компетенції школярів як важливий фактор соціалізації / А. Д. Залєвська-Шишак, О. Є. Данилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: збірник наукових праць. – 2012. – Випуск 19. – С.233 – 238.
 15. Залєвська-Шишак А. Д. Важелі державного регулювання природоохоронної діяльності як основа економічної безпеки в Україні. / А. Д. Залєвська-Шишак // Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (27-28 вересня 2012 р., м. Феодосія) – Феодосія: Вид-во “Київський університет ринкових відносин”, 2012. –106 с. – С. 58 – 62.
 16. Залєвська-Шишак А. Д. Концесія як форма поєднання інтересів держави і бізнесу [Електронний ресурс] / А. Д. Залєвська-Шишак // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2012 р., м. Київ). – Електронні дані. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 407-410. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/conf_materials.pdf
 17. Залєвська-Шишак А. Д. Реструктуризація підприємств як необхідна умова розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / А. Д. Залєвська-Шишак // Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2012 р. м. Київ) – Електронні дані. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 103-107. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/GS/26112012/zbirnuk.pdf
 18. Залєвська-Шишак А. Д. Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці / А. Д. Залєвська-Шишак // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – № 146. – С. 29 – 31.
 19. Залєвська-Шишак А. Д. Актуальні проблеми та перспективи становлення корпоративного сектора національної економіки / А. Д. Залєвська-Шишак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 22. – С. 20 – 25.
 20. Торб’як М. П. Конкурентні механізми регулювання ринку страхових послуг України / М. П. Торб’як, А. Д. Залєвська-Шишак // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №2. – С.58 – 61.
 21. Залєвська-Шишак А. Д. Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні / А.Д. Залєвська-Шишак // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – № 148. – С. 44 – 47.
 22. Залевская-Шишак А. Д. Корпоративные отношения в современной экономической системе [Електронний ресурс] / А. Д. Залевская-Шишак // Ефективна економіка. – Електронні дані. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economу.nayka.com.ua
 23. Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, А. Залєвська-Шишак // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2013. – №1. – С. 47 – 53.
 24. Залєвська-Шишак А. Д. Іпотечний ринок: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. / А. Д. Залєвська-Шишак. – К.: «Видавництво “Науковий світ”», 2012. – 54 с.
 25. Залєвська-Шишак А. Д. Економіка України в сучасних умовах: навчально-методичний комплекс для студентів юридичних спеціальностей. / А. Д. Залєвська-Шишак. – Київ: «Видавництво “Науковий світ”», 2012. – 48 с.
 26. Залєвська-Шишак А. Д. Навчально-методичний комплекс з курсу «Економічна теорія» для студентів спеціальності «Облік і аудит». / А. Д. Залєвська-Шишак – К.: ІПО КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 52 с.
 27. Романишин В.О. Конкурентоспроможність як стратегічний пріоритет розвитку національної економіки / В.О. Романишин, А. Д. Залєвська-Шишак // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р., м. Львів). – Львів: «АртДрук», 2013. – 300 с. – С. 200 – 201.
 28. Залєвська-Шишак А. Д. Навчально-методичний комплекс з курсу «Аграрна економіка» для студентів спеціальності «Прикладна економіка» / А. Д. Залєвська-Шишак – К.: «Видавництво “Науковий світ”», 2014. – 52 с.
 29. Залєвська-Шишак А. Д. Основні напрями державного регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів в Україні / А. Д. Залєвська-Шишак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 24. – С. 46 – 54.
 30. Залєвська-Шишак А. Д. Світовий досвід формування державної промислової політики / А. Д. Залєвська-Шишак, А. П. Дука // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 25. – С. 34 – 41.
 31. Дука А. П., Залєвська-Шишак А. Д. Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України / А. П. Дука, А. Д. Залєвська-Шишак // Економічний часопис-ХХІ «Economic Annals-XXІ». – 2014. – №7-8(1). – С. 32 – 35 (стаття проіндексована в 7 провідних міжнародних наукометричних базах: 1) Scopus, Нідерланди – з вересня 2013 р., 2) Index Copernicus, Польща – з жовтня 2011 р., 3) Ulrich’s Periodicals Directory, Велика Британія, США – з травня 2012 р., 4) EBSCOhost, США – з вересня 2012 р., 5) Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), Німеччина – з березня 2013 р., 6) INFOBASE INDEX, Індія – з серпня 2014 р., 7) Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Росія – з березня 2013 р.).
 32. Залєвська-Шишак А. Д. Економічна природа та роль природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку / А. Д. Залєвська-Шишак // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 165. – С. 33 – 38.
 33. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. : монографія (науково-енциклопедичне видання) / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського; (Леоненко П.М., Базилевич В.Д., Білоцерківець В.В. та ін. (усього 27 осіб) ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1. – 728 с. (75,52 д.а.; особисто автору належить 0,5 д.а.: Глава «Канторович Леонід Віталійович». – С. 233 – 235; Глава «Леонтьєв Василь». – С. 318 – 321).
 34. Залєвська-Шишак А. Д. Державна інституційна підтримка малого і середнього підприємництва [Електронний ресурс] / А. Д. Залєвська-Шишак // Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (17–18 листопада 2016 р., м. Київ). – Електронні дані. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 58-66. – Режим доступу: http: //econom.univ.kiev.ua/ru/2016/11/20/konference-2/zbirnuk.pdf
 35. Залєвська-Шишак А. Д. Інноваційні засади розвитку аграрного сектору економіки України / А. Д. Залєвська-Шишак // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: збірник матеріалів Міжнародної науково-практ. конф. (2-3 листопада 2017 р., м. Київ). – Електронні дані. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 559-563. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf
 36. Залєвська-Шишак А. Д. Інноваційний результат України в умовах глобалізації / А. Д. Залєвська-Шишак // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практ. конференції (25 травня 2018 р., м. Київ). – Електронні дані. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – С. 73-76. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/05/ced_conference18_materials.pdf
 37. Залєвська-Шишак А. Д. Напрями інноваційної державної політики як умова розвитку малого і середнього підприємництва / А.Д. Залєвська-Шишак, А.О. Шишак // Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конференції (15-16 листопада 2018 р., м. Київ). – Електронні дані. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – С. 22-29. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/12 Матеріали-конференції_фінал.pdf#page=22
 38. Залєвська-Шишак А. Д. Концептуальні засади інноваційного навчання публічних службовців / А.Д. Залєвська-Шишак, А.О. Шишак // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму ; За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина І – 154 с. – С. 36. https://efbm.org/wp-content/uploads/Частина-1.pdf
 39. Zalievska-Shyshak A. Innovation in public governance of foreign countries / A. Zalievska-Shyshak, A. Shyshak.; Shneider B. Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph. – Dallas, USA, 2019 – 202 р. – Р. 131-145. (DOI: https://doi.org/10.36074/tmafmseoid.ed-1.13)
 40. Залєвська-Шишак Анна. Управління даними, інформацією та знаннями в інноваційній діяльності публічного сектору/ Анна Залєвська-Шишак, Анатолій Шишак // Формування сучасної наукової думки:матеріали Міжнародної наукової конференції (31.01.2020 р., м.| Кропивницький). – Електронні дані. – Кропивницький, Україна: МЦНД 2020.– 211 с. – С. 77-81. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/31.01.2020(DOI: https://doi.org/10.36074/31.01.2020.09)
 41. Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники Н.І. Гражевська, А.Д. Залєвська-Шишак, В.В. Колоша. – К., 2020. – 52 с.