Селезньова Руслана Віталіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 04 липня 1968 року

 

Навчання:

  • 1985-1990 рр. – студентка Вінницького національного технічного університету, який закінчила з відзнакою. 
  • 1991-1994 рр. – навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету. 
  • У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання задач управління багатостадійними динамічними технологічними процесами». 
  • У 2011- 2013 рр. – навчалась у магістратурі «Європейського університету», захистила диплом з відзнакою.

Трудова діяльність:

  • 1994-2003 рр. – асистент, старший викладач, доцент Вінницького національного технічними університету. 
  • 2003-2004 рр. – доцент «Європейський університет». 
  • 2004-2020 рр. – доцент Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. 
  • З вересня 2020 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни

«Теорія та політики ціноутворення», «Макроекономіка».

Наукові інтереси математичне моделювання, теорія прийняття оптимальних рішень, імітаційне моделювання

Інша діяльність

член редколегії журналу «WorldMedicine» (Польща).

Основні наукові праці

 1. Моделі керування технологічними процесами в аварійних ситуаціях: монографія.В.М.Лисогор, Р.В.Селезньова, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1997, 120 c.
 2. Концепція інклюзивного зростання в економіці.К.В. Сапун, Р.В. Селезньова. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса, 2018, c. 177-182
 3. Моделирование различения стадий многостадийного технологического процесса. В.В. Зубарев, В.Н. Лысогор, Р.В. Селезнева. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 1994, c. 13-17
 4. Principles of construction of applied cybernetic systems. Kuzmin, S. Rudyk, R. Seleznova, A. Gertsiy, 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. ScienceandTechnology(PICS&T)IEEE, 2017, p. 137-140
 5. Ідентифікація внутрішніх параметрів обмоток електричних машин за допомогою теорії чутливостіВ.Ю. Кучерук, A.B. Поджаренко, Р.В. Селезньова Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000, с.120-127
 6. Fundementals of biomechanics, bio-acoustics, biorheology and hemodynamics. N.Serpak, O.Remenyak, R.Seleznova. VNMU after N Pirogov. 2019, 120 p.
 7. Electrodynamics, its medical use. Basics of medical equipment. Optical methods in biology and medicine. Elements of quantum mechanics. Radiation physics. A. Kulik, N. Serpak, O. Remenyak, R. Seleznova.VNMU after N Pirogov.2019, 134 p