Савчук Наталія Вікторівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата народження: 9 жовтня 1982 року

Навчання:

 • 2000–2006 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра економічних наук (з відзнакою).
 • 2006–2009 рр. – аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції».

Трудова діяльність:

 • з 2009 р. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2014 р. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Основи економіки»

Наукові інтереси: розвиток ринку Інтернет-послуг, кіберзлочинність, електронна комерція.

Нагороди та відзнаки:

 • 2006 р. – Грамота переможця конкурсу випускних кваліфікаційних робіт ОКР «магістр» зі спеціальності «Економічна теорія».
 • 2013 р. – Грамота за активну участь у громадському житті економічного факультету та зразкове виконання обов’язків куратора академічної групи.
 • 2016 р. – Грамота за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнського студентської олімпіади 2015/2016 н. р. з економічної теорії.
 • 2017 р. – Подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм.

Основні наукові праці:

 1. Савчук Н.В. Зародження і розвиток ринку Інтернет-послуг в Україні/ Н.В. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2008. – Вип. 12 (91). – С. 116-120.
 2. Савчук Н.В. Фінансові Інтернет-послуги – нові тенденції у розвитку фінансової системи/ Н.В. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – Вип.102. – С. 68-70.
 3. Савчук Н.В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби/ Н.В. Савчук // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Вип. 19. – С. 338-342.
 4. Савчук Н.В. Особливості та суперечності розвитку ринку Інтернет-послуг в Україні/ Н.В. Савчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ: науково-практичний збірник. – 2009. – Вип. 2 (49) – С. 76-80.
 5. Савчук Н.В. Необхідність впровадження Інтернет-послуг у сферу страхування в Україні/ Н.В. Савчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ: науково-практичний збірник. – 2009. – Вип. 4 (51) – С. 72-76.
 6. Савчук Н.В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050101 «Економічна теорія»/ О.В. Катигробова, Н.В. Савчук – К.: Наук. світ, 2010. – 18 с.
 7. Савчук Н.В. Світовий досвід державного регулювання ринку Інтернет-послуг/ Н.В. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2012. – Вип. 4 (131). – С. 24-29.
 8. Міжнародні фінанси: навч. посібник/ І.Д. Якушик, В.І. Савчук, Н.В. Савчук. – К.: «МП Леся», 2014. – 548. (Тема 4, 5, 6, 17, 18).
 9. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2015. – 416 с. (Тема 15).
 10. Економічна теорія:Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Кирильчук О.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2017. – 48 с.
 11. Макроекономіка:Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей /Красота О.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2018. – 42 с.
 12. Історія економічних учень: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»/ Гайдай Т.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2018. – 34 с.
 13. Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»/ Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2018. – 21 с.