Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «МАГІСТР»

 (денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма «Економіка та економічна політика» на здобуття освітнього ступеня магістр  

 

Освітньо-наукова програма «Економіка та економічна  політика» спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки та економічної політики, здатних здійснювати ефективну аналітичну, науково-дослідну, проектно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову та педагогічну діяльність.

 

Переваги ОНП «Економіка та економічна  політика»:

Переваги освітньої програми

 • Фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, макро- та мікроекономіки.
 • Здобуття практичних навичок та компетентностей у сфері економіки, розробки та реалізації економічної політики, проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін.
 • Залучення до викладання навчальних дисциплін професіоналів-практиків з Національного банку України, Антимонопольного комітету України тощо.
 • Присвоєння освітньої кваліфікації (Магістр економіки) та 2 професійних кваліфікацій (Економіст (за спеціалізацією «Економіка та економічна політика»), Викладач економічних дисциплін).
 • Співпраця з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України в частині проходження практики та участі в спільних проєктах.
 • Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах з економіки та економічної політики.
 • Широкий вибір кар’єрних траєкторій (науково-дослідна, педагогічна, проектно-економічна, аналітична, організаційно-управлінська діяльність на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, у відомих міжнародних компаніях).
 • Викладання 25% навчальних дисциплін англійською мовою.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • у фінансових установах, інвестиційних та аудиторських компаніях;
 • у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

наявність освітнього ступеню  бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

Початок занять – 1 вересня 2021 р.

Форма навчання – денна

Мова навчання – українська

НАШІ КОНТАКТИ
03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська, 90-а, каб. 609
(м. “Васильківська”)
Телефон: (044) 521 – 35 – 80
Довідка: (044) 259 – 70 – 45
E-mail: econom_teoriya@ukr.net