Магістратура

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 051 – «Економіка» за магістерськими програмами:

05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та економічна політика;
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та право (денна форма навчання);
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та право (заочна форма навчання);
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  “Економіка та політика” (мова навчання англійська)/ “Economics and politics”

Вступ на ОС Магістр 2022