Навчально-методична робота

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки забезпечує підготовку фахівців за 5 освітніми програмами:

  • Економіка та економічна політика, ОС «Бакалавр», денна форма навчання;
  • Економіка / Economics (мова навчання англійська), ОС «Бакалавр», денна форма навчання;
  • Економіка та економічна політика, ОС «Магістр», денна форма навчання;
  • Економіка та право, ОС «Магістр», денна форма навчання;
  • Економіка та право, ОС «Магістр», заочна форма навчання;
  • Економіка та політика / Economics and Politics (мова навчання англійська), ОС «Магістр», денна форма навчання

Освітні програми

З метою інтеграції до європейського економічного простору частина дисциплін викладається англійською мовою, зокрематакі як«Economics»,«Microeconomics», «Macroeconomics»,«Economic History», «New Political Economy»,«History of Economic Thought», «Microeconomic Principles and Problems», «Macroeconomic Policy», «Advanced Microeconomics», «Advanced Macroeconomics»,«Behavioral Economics»,«Economics of Intellectual Property», «Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism», «Globalization and International Financial System» та інші.

За час існування кафедри викладачами було опубліковано підручники і посібники з основних навчальних предметів за вказаними освітніми програмами. За ініціативи та під керівництвом члена-кореспондента НАН України, д.е.н., проф. Базилевича В.Д. була опублікована серія новітніх видань «Класичний університетський підручник»

Формуванню практичних навичок студентів у сфері майбутньої професійної діяльності допомагають розроблені викладачами практикуми з основних навчальних дисциплін

З метою забезпечення самостійної роботи студентів розроблено навчально-методичні комплекси (НМК) з усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в провідних українських та зарубіжних закладах та установах, так серед яких: НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України(м. Київ, Україна), Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (м. Київ, Україна), Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, Україна), Державна навчально-наукова установа «Академія  фінансового управління»(м. Київ, Україна), Інститут законодавства Верховної Ради України (м. Київ, Україна), Університет Менделя (м. Брно, Чеська Республіка), Технічний університет (м. Брно, Чеська Республіка), Jesuitуніверситет Ігнатіанум(м. Краків, Польща), Університет Бас Спа (м. Бас, Велика Британія), Гельсінський університет (м. Гельсінкі, Фінляндія), Університет Центральної Європи (м. Братислава, Словаччина), Університет Фоджа (м. Фоджа, Італія),Університет імені Миколаса Ромеріса(м. Вільнюс,Литва), Латвійський університет природничих наук і технологій(м. Єлгава,Латвія),Естонська Академія Наук(м. Таллін, Естонія) та інші.