Конференції. Конкурси. Гранти. Олімпіади

КОНФЕРЕНЦІЇ

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.», 2012

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.», 2015

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.», 2017

ДОСЛІДНИЦЬКА СЕКЦІЯ «ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» (в межах I Міжнародного економічного форуму EFBM «ЕКОНОМІКА • ФІНАНСИ БІЗНЕС • УПРАВЛІННЯ», 2019 р.)

ДОСЛІДНИЦЬКА СЕКЦІЯ «ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» (в межах II Міжнародного економічного форуму EFBM 2021 «ЗМІНИ. АДАПТАЦІЯ. НОВА ЕКОНОМІКА»,  2021 р.)

КОНКУРСИ

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» У 2021 Р.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» У 2019/2020 Н.Р.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» У 2018/2019 Н.Р.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» У 2017/2018 Н.Р.

КРУГЛІ СТОЛИ

КРУГЛИЙ СТІЛ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИМІРИ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ» У 2016/2017 Н.Р.

Студентський круглий стіл «Теоретичні та прикладні аспекти функціонування ринку інтелектуальної власності» У 2016/2017 Н.Р.

Круглий стіл «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».

ОЛІМПІАДИ

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»  У 2019/2020 Н.Р.

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» У 2018/2019 Н.Р.

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» У 2017/2018 Н.Р.

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»  У 2016/2017 Н.Р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» У 2015/2016 Н.Р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» У 2014/2015 Н.Р.

ГРАНТИ

Вірченко В.В. (д.е.н., доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки) здійснює керівництво грантовим проектом «Інституційний розвиток університетських аналітичних центрів» Міжнародного фонду «Відродження» (номер реєстрації: SG53708; 2020 рік), а також є керівником грантових проектів за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні «Аналіз медіа дискурсу проблеми запобігання насильству щодо жінок в контексті ратифікації Україною Стамбульської конвенції» (номер реєстрації: SG54194; 2021 рік), «Дослідження потреб та надання послуг пацієнтам, які довготривало перебувають у закладах з надання психіатричної допомоги у контексті трансформації системи охорони здоров’я України» (номер реєстрації: SG54193; 2021 рік).