Бакалаврат

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 051 – «Економіка» за бакалаврськими програмами:

05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка : Економіка та економічна політика;
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка : Економіка (мова навчання англійська/українська) / Economics;