Історія кафедри підприємництва

14 грудня 2009 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено кафедру підприємництва, яку очолила д.е.н., професор Мазур Ірина Іванівна.

Кафедра підприємництва була організована з метою цілеспрямованого запровадження у навчальний процес класичного університету концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців.

Розвиток кафедри відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.

Концепція кафедри підприємництва полягає у наступному:
– нарощенні науково-педагогічного потенціалу кафедри;
– інтеграцїї у складі університету в європейський і світовий освітній та науковий простір;
– забезпеченні соціального захисту усіх працівників кафедри;
– розвитку партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України;
– створенні можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
– розвитку наукових шкіл, створених на кафедрі;
– залученні обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі.