Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: економіка підприємства, бізнес-планування (англ.), формування бізнес-моделі підприємства (англ.), капітал підприємства: формування і використання (англ.), логістика, конкурентна політика, економіка праці та соціально-трудові відносини, стратегічне управління підприємством, планування діяльності підприємства, організація виробництва, економіка персоналу, корпоративна культура, корпоративне управління, соціальна відповідальність бізнесу, оцінка бізнесу, управління ресурсами підприємства, діагностування підприємства, економіка нерухомості, управління конкурентоспроможністю підприємства, антикризове управління підприємством, управління розвитком підприємства та ін.

В організації навчального процесу викладачі кафедри використовують сучасні технології та методи викладання. Всі обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни, що читаються викладачами кафедри, забезпечені робочими навчальними програмами, навчально-методичними комплексами.

Першочерговим завданням кафедри є посилення зв’язку теоретичного навчання з практикою економічних перетворень у країні. Свій досвід студентам передає професор Єхануров Ю.І., який має значний практичний досвід роботи з управління економікою на найвищих рівнях, викладає авторські оригінальні курси “Інвестиційний менеджмент” та “Антикризове управління підприємством».

Проф. Баюра Д.О. має практичний досвід розбудови корпоративного управління в процесі створення акціонерних товариств України, зокрема працював заступником директора департаменту у Фонді державного майна України та професійним консультантом у міжнародній аудиторській компанії PWC, головним редактором та науковим консультантом всеукраїнських журналів «ТОП- 100. Кращі компанії України»(видавництво «Знання») та «Гвардія»(видавництва «Галицькі контракти»).

У спеціалізованій комп’ютерній лабораторії кафедри викладається тренінг-курс «Економіка підприємства».

Кафедра активно співпрацює з роботодавцями з метою постійного удосконалення практичної підготовки випускників і підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.