Інформація для вступника

Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців за освітніми ступенями, спеціальностями, освітніми програмами, формами здобуття освіти відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

Порядок прийому заяв і документів

 Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви в електронній формі, крім визначених нижче у цьому пункті випадків. Заяви у паперовій формі подають вступники лише в таких випадках:

 • – для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного з сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою відповідно до цих Правил прийому;
 • – за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • – у разі подання іноземного документа про освіту;
 • – у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • – у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • – у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

Для участі у вступних випробуваннях (вступних іспитах), вступник у визначені строки, реєструється на сайті Приймальної комісії vstup.knu.ua та завантажує скановані копії таких документів:

 • – заяву на участь у вступному випробуванні;
 • – копію документа, що посвідчує особу;
 • – фотокартку розміром 3 х 4 см;
 • – копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
 • – копію документа, що підтверджує право на участь у вступному іспиті.

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від вступників, які вступають за результатами ЗНО 14 липня –

23 липня (до 1800)

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням Не пізніше 28 липня
Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.

Подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

28 липня – 02 серпня (до 1800)
Зарахування на навчання за державним замовленням 09 серпня
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі 28 липня – 9 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 19 серпня

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Денна форма навчання

  Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів,

Бал Ваговий коефіцієнт
Економіка бізнесу

 

Українська мова і література 120 0,25
Математика 130 0,5
Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 120 0,25
Додаток до атестата 0,0
Підготовчі курси 0,0
Заочна форма навчання
Економіка бізнесу Українська мова і література 120 0,25