Мурована Тетяна Олександрівна

Дата народження: 17 вересня 1985 р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Електронна пошта: murovana.tetiana@gmail.com

Лауреат премії Президента України для молодих вчених

 

Навчання

 • 2002-2008 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
 • 2008-2011 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аудит зобов’язань за податками і зборами».

Трудова діяльність

 • 2011-2018 рр. – асистент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 р. по теперішній час – доцент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конкурси, нагороди:

 • 2016 р. – стала фіналісткою та здобула призове місце у конкурсі «Розробка державного логотипу для органічних харчових продуктів в Україні» (Міністерство аграрної політики та продовольства України).
 • 2018 р. – присуджено премію Президента України для молодих вчених (Указ Президента України № 419/2018 від 07.12.2018 р.).

Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. – пройшла навчання в Міжнародному літньому університеті екологічних наук з проблем відновлюваної енергії та збереження клімату (Німеччина, Академія енергетики та навколишнього середовища м. Анхальт).
 • 2012 р. – закінчила повний курс англійської мови за програмою підвищення кваліфікації (Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2016 р. – закінчила англомовний курс підвищення кваліфікації «Participation in International Conferences» (проект «English for Universities», організований British Council Ukraine сумісно з економічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2018 р. – закінчила англомовний курс підвищення рівня мовних компетентностей та отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні С1 (Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2018 р. – закінчила курс підвищення кваліфікації «SAP Business One» з питань логістики, фінансів, впровадження та підтримки програмного продукту (SAP Ukraine).
 • Брала участь у семінарах та тренінгахз проблем розвитку підприємницьких навичок та інтеграції досвіду у навчальний процес університетів, експертної оцінки якості товарів та формування асортиментної політики, сталого споживання та виробництва, використання екологічних переваг виробничої діяльності в маркетинговій стратегії підприємств, бухгалтерського обліку та оподаткування (Міністерство екології та природних ресурсів України, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, українські підприємства та заклади вищої освіти).

Викладає курси:

«Організація підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці», «Організація і технологія торгівлі», «Стратегічне управління та розвиток торгового бізнесу», «Організація та перспективи розвитку торгівлі», «Environmental accounting», «Теоретичні засади екологічної економіки», «Обліково-аналітичне забезпечення «зеленого» підприємництва» та ін.

Наукові інтереси

Стратегічне управління та розвиток підприємницької діяльності, організація та перспективи розвитку торгівельних та транспортно-логістичних підприємств, облік і звітність в умовах реалізації політики екологічної збалансованості, удосконалення обліку та аудиту податкових зобов’язань підприємств.

Основні наукові праці

Автор 70 наукових праць, у тому числі:

Навчальні посібники, монографії:

 1. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності: [монографія] / за заг. ред. Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 294 с.
 2. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами: моногр. / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. – 308 с.
 3. Теорія економічного аналізу: практикум / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2014. – 638 с.
 4. Екологічна економіка: практикум / За ред. Г.І. Купалової. – К.: Освіта України, 2017. – 273 с.
 5. Основи «зеленої» економіки: навчальний посібник / Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.

Навчально-методичні комплекси:

 1. Організація і технологія торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика» / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 51 с.
 2. Управління start-up в торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Електронна комерція» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 50 с.
 3. Обліково-аналітичне забезпечення «зеленого» підприємництва: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Облік і оподаткування» освіт. прогр. «Облік і аудит» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 53 с.
 4. Організація та перспективи розвитку торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Електронна комерція» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 52 с.
 5. Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітнього ступеня «Магістр», спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освіт. прогр. «Екологічне підприємництво» / Базилевич В.Д., Купалова Г.І., Гацька Л.П. та ін. – К. : ЦП Компринт, 2018. – 63 с.
 6. Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами освітнього ступеня «Бакалавр», спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освіт. прогр. «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика» / Купалова Г.І., Гацька Л.П., Мурована Т.О. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 64 с.
 7. Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Організація і технологія торгівлі» для студентів 3 курсу спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освіт. прогр. «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» / Купалова Г.І., Мурована Т.О. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 42 с.
 8. Основи підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» / Т.О. Мурована. – К.: ЦП Компринт, 2020. – 52 с.

Наукові публікації:

 1. MatvienkoT.O.Problemsinaccountingoftaxes-and-dutiesliabilities/ T.O.Matvienko// ActualProblems of Economics. – 2010. – № 2. – P. 234-240 (Scopus, Web of Science).
 2. Купалова Г.І. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля // Г.І. Купалова, Т.О. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Випуск 142. – С. 12-16.
 3. Матвієнко Т.О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств / Т.О. Матвієнко // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 32-35.
 4. Матвієнко Т.О. Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції / Т.О. Матвієнко // Агросвіт. – 2012. – № 22. – С. 8-11.
 5. Мурована Т. Особливості організації обліку зобов’язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні / Т. Мурована // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 147. – С. 60-66(Index Copernicus).
 6. 6. Murovana T. Modern approaches to accounting and taxation in environmental entrepreneurship/ T. Murovana // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 150. – С. 58-65 (IndexCopernicus).
 7. Bazylevych V. Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine / Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y.// Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Volume 15. – Issue № 3. – P. 64-75 (Scopus).
 8. Мурована Т.О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії / Т.О. Мурована // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С.15-19 (Index Copernicus).
 9. Murovana T. Ukrainian energetics on the road to green growth / Tetiana Murovana // World Science. – 2018. – № 5 (33). – Vol. 2. – С. 37-41 (Index Copernicus).
 10. Hatska L.P. The problems and prospects of the development of international trade in Ukraine / L.P. Hatska, T.B. Kharchenko, T.O. Murovana // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 57-62 (Index Copernicus).
 11. Мурована Т.О. Інвестування у енергоефективність економіки як стратегічний курс розвитку держави / Т.О. Мурована // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. – Частина І.– С. 84.
 12. Мурована Т.О. Підвищення енергоефективності економіки в умовах реалізації енергетичної політики в Україні / Т.О. Мурована // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / За ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2019. – С. 95-98.
 13. Liubkina O. Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements / Liubkina O., Murovana T., Magomedova A., Siskos E., Akimova L. // MarketingandManagementofInnovations.– 2019. –№ 4. – P. 336-352 (WebofScience).
 14. Мурована Т.О. Сучасні підходи до оподаткування та управління підприємствами в умовах сталого розвитку / Т.О. Мурована // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 12. – С. 9-16 (IndexCopernicus).
 15. Мурована Т. Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі/ Мурована Т., Харченко Т., Авраменко Н. // Економічний дискурс. – 2019. Випуск 4. – С. 114-122 (IndexCopernicus).
 16. Желібо Є.П. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Желібо Є.П., Гацька Л.П., Мурована Т.О. // Ефективна економіка. – 2020. – № 3. – Режим доступу: www.doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.1 (IndexCopernicus).
 17. Мурована Т.О. Управління бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприємств / Мурована Т.О., Антонюк Я.Ю // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 100-103 (IndexCopernicus).