Мазур Ірина Іванівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: iimazur@ukr.net

Освіта:

 • Закінчила з відзнакою у 1980 р. економічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Політична економія».
 • З жовтня 1984 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі політичної економії природничих факультетів економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка без відриву від виробництва. У грудні 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення механізму нагромадження у ринковій економіці, що формується» за спеціальністю 08.00.01 – Політична економія (номер диплома КД № 057731).
 • У листопаді 1999 р. Мазур І.І. рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії (ДЦ АЕ № 001874).
 • З вересня 2004 р. по вересень 2007 р. – докторант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У вересні 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах» (номер диплома ДД № 006260).
 • У липні 2011 р. Мазур І. І. рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання професора кафедри підприємництва (12ПР № 007055).

Трудова діяльність:

 • З серпня 1973 по серпень 1974 р. працювала у Видавництві при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.
 • З серпня 1981 р. по квітень 1985 р. працювала на посаді асистента кафедри політичної економії природничих факультетів економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • З квітня 1985 р. по листопад 1994 р. працювала на посаді старшого референта з економічних питань, заступником директора Центру «Економікс» у Правлінні Товариства «Знання» України.
 • З листопада 1994 р. працювала на посаді асистента, а з 1997 р. на посаді доцента кафедри економічної теорії та господарської практики (з 1998 р. – кафедри економічної теорії) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З червня 2002 р. по вересень 2004 р. працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2007 р. по червень 2008 р. працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З червня 2008 р. по грудень 2009 р. – на посаді професора кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту.
 • З грудня 2009 р. по лютий 2020 р. працювалана посаді завідуючої кафедри підприємництва економічного факультету на умовах контракту.

Педагогічний стаж – 28 років.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 44 роки, з них в Університеті – 36 років.

Нагороди та відзнаки.

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.). Відзначена Подякою Київського міського голови (2009 р.), Почесними грамотами ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 р., 2016 р.).Відзначена Подякою МОН України (2020 р.)

Викладає навчальні дисципліни:

«Вибрані розділи трудового права та основи підприємницької діяльності», «Детінізація підприємницької діяльності», «Економічна безпека підприємництва», «Вступ до університетських студій», «Методологія економічних наукових досліджень», «Безпека бізнесу», «Основи підприємницької діяльності».

Під керівництвом д.е.н., професора Мазур І.І. захищено 6 кандидатських дисертацій, здійснюється керівництво написанням 2 кандидатських дисертацій. Опонувала на захисті 15 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Підвищення кваліфікації та стажування.

 • У червні 2015 р. підвищувала кваліфікацію у Київському університеті ринкових відносин МОН України за програмою «Менеджер з розвитку бізнесу» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 918281 від 14.08.2015 р.).
 • У вересні 2016 р. отримала сертифікат № 24820 на Перших Київських державних курсах іноземних мов з результатом тестування з англійської мови на рівні, що відповідає В2 (незалежний користувач із поглибленим рівнем знань), реєстраційний № 2820.
 • У липні 2018 р. пройшла стажування у 4-й Літній школі з питань стратегічного торгового контролю та нерозповсюдження радіологічних, хімічних, біологічних, ядерних (РХБЯ) товарів та технологій (м. Баден, Австрія. Диплом від 13.07.2018).
 • У травні 2019 р. – навчальний курс «Товари та технології подвійного використання: загальна правова основа, ключові моменти, технічні аспекти та тестові ситуації за режимами РКРТ і ГЯП», організатор УНТЦ, Торгово-промислова палата України, (м. Київ) Сертифікат від 24. 05.2019 р.
 • У вересні 2019 р. – навчальний курс, організований Європейською Комісією в межах програми EU Р2Р (Європейська комісія: мир для людей) за сприяння Королівського Коледжу Лондона (Велика Британія) та Льєжського Університету (Бельгія). Сертифікат від 24.09.2019 р.
 • З 29 вересня по 05 жовтня 2019 р. – стажування з проблеми: «Роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення», організованого Інститутом ASSER за сприяння УНТЦ (дипломатична місія ЄС). Сертифікат від 05.10.2019 р.
 • У листопаді 2019 р. підвищувала кваліфікацію в УНТЦ з метою оновлення теоретичних і практичних знань щодо формування та реалізації експортного контролю за товарами (технологіями) подвійного використання для забезпечення економічної безпеки підприємництва. Сертифікат від 29.11.2019 р.
 • У 2014, 2016 та 2017 рр. була призначена МОН України головою та заступником голови з акредитації спеціальності «Прикладна економіка» у Донецькому національному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка» та у Національному університеті біоресурсів і природокористування.
 • 2009-2020 – член вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2017 р. заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13Київського національного університету імені Тараса Шевченка; учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (1999-2010 рр.); заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (2010-2013 рр.); член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (2013-2015 рр.); учений секретар спеціалізованої вченої ради (2015-2017 рр.) (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія); заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (2017-2019 рр.).
 • З 2008 р. – член Державної екзаменаційної комісії, з 2010 р. – дотепер – заступник голови Екзаменаційної комісії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Спілки малих і середніх підприємств України(СМСП); представник від СМСП у ТПП України. Член оргкомітету УСПП України з організації круглих столів.Член редколегії фахових журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка» і «Банківська справа» видавництва «Знання».

Наукові інтереси:

Детінізація економіки; Антикорупційна політика; Економічна безпека підприємництва;Підприємництво та біржова діяльність; Емоційний інтелект; Поведінкова економіка; Комерціалізація наукових розробок.

Публікації

Опублікувала 138наукових та навчально-методичних праць загальним обсягом 128друкованих аркушів, у тому числі з грифом МОН України опубліковано 1 одноосібний навчальний посібник, 2 підручники у співавторстві, 7 навчальних посібників у співавторстві, у тому числі 3 практикуми.Опублікувала 1 одноосібну монографію, 11 монографій у співавторстві, 50 статей у фахових виданнях, 7 статей у зарубіжних виданнях, 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS та WebofScience.

Брала участь у 69 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Мазур І.І. є співавтором Проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки», поданого у 2016 р. до Верховної Ради України.

Основні наукові праці:

Підручники:

 1. Цінні папери. Підручник. / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання. – 2011. – 1094 с. (Мазур І.І. – 68 с.)(Гриф МОН України)
 2. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2.— К.: Знання, 2016. – 686 с. (особистий внесок: Мазур І.І. Частини 7, 9)(Гриф МОН України)

Навчальні посібники:

 1. Економічна безпека Навчальний посібник К.: Знання. / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін. – 2009. – 647 с. (Мазур І.І. модуль ІУ, теми 18-20) (Гриф МОН України)
 2. Економічна теорія: політекономія: практикум. Навчальний посібник. К.: Знання / За ред. В.Д. Базилевича (Мазур І.І. гл 10,12,22 ) – 2010. – 494 с.(Гриф МОН України)
 3. Економічна нобелелогія. Навчальний посібник. Чернівці. Чернівецький національний університет / Мазур І.І., Галушка З.І., Соболєв В.О. 2010. – 224 с.(Гриф МОН України)
 4. Податкова політика України. Навчальний посібник. К.: Знання України / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін. – 2011. – 505 с. (Мазур І.І. тема 10) (Гриф МОН України)
 5. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. – К.: Знання, 2013. – 998 с. (Гриф МОН України, (Мазур І.І. – Частина 3, Р. 9.4,С. 321-337) (Гриф МОН України)
 6. Мазур І.І. Підприємництво: практикум : навчальний посібник. / К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” / За заг. ред. Мазур І.І., 2016, 263 с.

Монографії:

 1. Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика. Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2006. – 239 с.
 2. Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее/ Под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича К.: ЦУЛ, 2014. – 1056 с. (Мазур І.І. – Розділ: Детінізація економіки).
 3. Мазур І.І., Піменова О.В. Інституалізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі економіки : монографіяК.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016 – 259 с.
 4. Мазур І.І. Халковський О.М. Антикорупційна політика в системі детінізації економіки України: сутність, проблеми, перспективи : монографіяК.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017 – 246 с.

Фахові статті:

 1. Мазур І.І. Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 148. – С. 5-8.
 2. Мазур І.І. Стратегія розвитку партнерства вищої освіти, науки та бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 12 (165) – С. 6 – 10.
 3. Мазур І.І., Шишак А.О. Соціально-економічна природа тіньової економіки та причини її розвитку в підприємництві. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 190 (1), 2017. – С. 13-20.
 4. Мазур І., Сазонов Р. Теоретико-методологічне значення лістингу акцій для інвесторів та емітентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 2(197). – 2018. – С. 31-36.
 5. Mazur I., Kot L. Problems of research and development commercialization in Ukraine // Economic annals – XXI.- № 5-6 – 2014. – P. 25-28 (SCOPUS)
 6. Mazur I., Sazonov R.,Smolarek B.Impact of dual listing of companies’ shares on their liquidity// Економічний часопис – ХХІт.173. – .2018. –С. 38-43 (SCOPUS, WebofSciens, IndexCopernicus)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Mazur I.I., Pimenova О.V. Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system of agrarian relation of Ukraine /I. I. Mazur, О.V. Pimenova // Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie. – № 2 (1) – 2014. – P. 69-77.
 2. Мазур І.І., Гура В.Л. Entrepreneurial culture as a background for the SMEs development/ Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and YevheniiaPolishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,2018. – Р. 103-116.