Харченко Тетяна Борисівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна адреса:  t_kharchenko@ukr.net 

Навчання:

 • 1994 – 1999 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1999 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Якість продукції в системі факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства”.

Трудова діяльність:

 • 1999 – 2009 – асистент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 – по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Основи «зеленої» економіки», «Економіка природокористування», «Інновації в суспільно — економічному та екологічному розвитку», «Управління та оптимізація логістичної діяльності підприємства», «Логістика», «Екологічне підприємництво».

Наукові інтереси:

 • Дослідження у галузі підвищення конкурентоспроможності підприємства, зокрема, проблеми впровадження систем управління якістю, екологічні аспекти менеджменту якості, проблеми та перспективи впровадження екологічних стандартів, питання безпеки та охорони навколишнього середовища.
 • Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 Основні наукові праці:

Опублікувала понад 90 наукових праць, у тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Економіка підприємства: підручник/ за ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. (Розділ 14).
 2. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. (Розділи 1,2,3,6,7,9,10,16,17,18,21).
 3. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Економіка інноваційного підприємства: практикум: Навчальний посібник К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м. Києві, 2010. – 304 с.
 4. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман та ін.; наук. ред.: В. Базилевич, Д. Вальтер. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
 5. Екологічне управління підприємством: Гацька Л.П, Лазебник Л.Л., Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Навчальний посібник: Ірпінь. – Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України., 2017. – 181 с.
 6. Гацька Л.П., Карлащук С.В., Харченко Т.Б.Екологічний маркетинг: навчальний посібник / Гацька Л.П., С.В. Карлащук, Т.Б. Харченко / за ред. Гацька Л.П. – К., 2018. – 164 с.
 7. Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. Основи «зеленої економіки»:навчальний посібник / Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.

наукові статті:

 1. Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А. Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення // Молодий вчений. – №6(46). – 2017. – С.523-526
 2. Харченко Т.Б. Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору України на основі впровадження бенчмаркінгу //Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв. – Вип.11.- 2016
 3. Харченко Т.Б.  Особливості становлення і розвитку ринку банківських послуг в сучасних умовах // Регіональна економіка та управління. – Запоріжжя. – №3 (10). – 2016. – С.120-123
 4. Харченко Т.Б. Вертикальна інтеграція як фактор підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств // Економічний дискурс, Вип. 1. – С.55-62
 5. Харченко Т.Б. Впровадження концепції екологічного маркетингу на підприємстві в сучасних умовах господарювання // InternationalScientific-practicalConferenceGlobalmarketinganalysisandchallengesofourtime: Conference Proceedings, May16-17, Batumi, Georgia, 244 p.
 6. Харченко Т.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні // Матеріали І міжнародного економічного форуму Економіка, Фінанси, Бізнес, Управління / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип.1. Частина І. – С. 94-95.