Історія кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

 

Завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва  д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України Купалова Галина Іванівна

Українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва створена на економічному факультеті у листопаді 2009 р. за ініціативи тогочасних: віце-президента НАН України, академіка НАН України В.М. Геєця, засновника Школи бізнесу та інформаційних технологій (ВіТS) – лауреата “International Universities”, м. Ізерлон, Німеччина, доктора, члена Європейської академії наук і мистецтв, Почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дитріха Вальтера,  декана економічного факультету, професора В.Д. Базилевича ( 2003-2017 рр.).

Історія відкриття кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Відкриття українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва за участю надзвичайного і Повноважного Посла
Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганса-Юргена Гаймзьота. 

Це перша в Україні кафедра зі статусом українсько-німецької, яка створена з метою підготовки студентів економіко-екологічного профілю. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор, Почесний професор Карагандинського університету (Казахстан), заслужений працівник освіти України, директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Галина Іванівна Купалова. Професор Купалова Г.І. є автором понад 300 наукових праць, присвячених проблемам екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, економіки та організації торгівлі, соціальної політики, ринку праці.  Є заступником голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, членом ученої ради економічного факультету, членом редколегій наукових фахових журналів, науковим консультантом Світового банку з питань соціально-економічної політики.

Згідно до наказу Ректора №83-32 від 06.02.2020 р. з метою оптимізації організаційної структури економічного факультету, підвищення якості навчального процесу і підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до кафедри екологічного менеджменту і підприємництва була приєднана кафедра підприємництва. Кафедра підприємництва була створена на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у грудні 2009 р., виокремившись з кафедри економіки підприємства (на той час – теоретичної та прикладної економіки) з метою цілеспрямованого запровадження у навчальний процес класичного університету концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців. Кафедру підприємництва очолювала (2009-2020 рр.) д.е.н., професор Мазур І.І., яка є автором понад 140 наукових праць, присвячених дослідженню підприємництва, біржової діяльності, детінізації економіки, економічної безпеки, емоційного інтелекту в підприємництві тощо. Розвиток кафедри відбувався відповідно до сучасної політики, стратегії держави, спрямованих на удосконалення та адаптацію національної системи вищої освіти до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію в європейське  співтовариство.

Нині на кафедрі екологічного менеджменту та підприємництва працюють 16 штатних викладачів, з яких 4 доктори економічних наук (з них 3 професори і 1 доцент), доктор технічних наук, професор,10 доцентів, кандидатів економічних наук та 1 асистент, кандидат економічних наук.