Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
здійснює підготовку студентів

за освітнім ступенем бакалавра 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійні програмина здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” (денна форма навчання): 

 1. «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»
 2. «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

за освітнім ступенем магістра 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-наукові програми на здобуття освітнього ступеня “Магістр” (денна форма навчання)

 1. «ЕЛЕКТРОННАКОМЕРЦІЯ»
 2. «ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»
 3. «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»
 4. «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»
 5. «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»
 6. «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-наукова програма на здобуття освітнього ступеня “Магістр” (заочна форма навчання)

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

 Спеціалізації кафедри:

 • • Підприємництво
 • • Організація торговельної діяльності підприємства
 • • Торговельна логістика
 • • Стратегічне управління та розвиток торгового бізнесу
 • • Екологічне підприємництво
 • • Екологічний менеджмент
 • • Екологічний аудит та моніторинг
 • • Інноваційне підприємництво
 • • Соціальне підприємництво
 • • Венчурний бізнес
 • • Біржова діяльність
 • • Економічна безпека підприємництва
 • Наукові напрями кафедри:
 • • Формування та реалізація організаційно-економічного механізму екологічного підприємництва
 • • Екологічний менеджмент в Україні в умовах сталого розвитку
 • • Формування екологічно-збалансованої економіки та управління на принципах сталого розвитку
 • • Оцінка та тенденції розвитку торгівлі в Україні
 • • Управління та оптимізація логістичною діяльністю підприємства
 • • Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору
 • • Суперечності та тенденції розвитку інноваційного підприємництва
 • • Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні
 • • Оцінка та тенденції розвитку біржової діяльності в Україні

Контактна інформація:
03022, Україна
м. Київ-22
вул. Васильківська, 90а, к. 207/2
тел. +380 044 521 33 29
kafedra_ekm@ukr.net

Шукайте нас у Facebook:
www.facebook.com/Ecokafedra або @Ecokafedra