Саженюк Володимир Степанович

Дата народження: 31 травня 1958 року

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Навчання: Факультет кібернетики КДУ ім. Т.Г. Шевченко, аспірантура КДУ ім. Т.Г. Шевченко

Трудова діяльність:
Старший викладач кафедри математики КІ ВПС України, науковий співробітник факультету кібернетики КНУ ім. Тараса Шевченко, доцент економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченко.

Викладає курси: “Вища математика”

Наукові інтереси:
Побудова та обгрунтування чисельних алгоритмів розв’язування класів практичних задач, які зводяться до варіаційних нерівностей . Математичне моделювання процесів принятя рішень при інвестувані на товарних ринках . Побудова компютерних алгоритмів і программ автоматизації торгівлі.

Основні наукові праці:
Автор 30 наукових праць.

Саженюк В.С. Алгоритм чисельного розв’язування одного класу варіаційних параболічних нерівностей. // Математические машины и системы. – 2007 – № 2 – c.19-25.
Саженюк В. С. Наближений метод розв’язування класу нелінійних варіаційних нерівностей з обмеженням на границі області. //Журн. Математические машины и системы,-2009- № 1,-c.23-30