Федоренко Ірина Костянтинівна

Дата народження: 4 березня 1956 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Навчання:
Закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1978 р.) та навчалась в аспірантурі кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1978 – 1981 рр.). У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Стажувалася в університеті м.Умеа (Швеція).

Трудова діяльність:
Інженер лабораторії економічної кібернетики (1978 р.), аспірантка кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1978-1981 рр.), старший науковий співробітник обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1982-1983 рр. ), старший науковий співробітник НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1984-1992 рр.), доцент кафедри економіки та управління Київського національного університету культури (1993-1994 рр.). У 1994 р. отримала звання доцента. З 1994 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1995 р. по 2000 р. – учений секретар вченої ради економічного факультету, з 2000 р. по 2003 р. – заступник декана з наукової роботи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:
Математичне моделювання економіки, методи прийняття рішень.
Автор 52 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 2 підручника, 1 монографія, 40 наукових статті та 9 навчально-методичних робіт. Під науковим керівництвом Федоренко І.К.. захищено 1 дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Викладає курси: „Дослідження операцій в економіці”.

Підручники та монографії:

Федоренко І.К. Є. Слуцький – славетна постать вітчизняної науки // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – С. 232-276.
Федоренко І.К. Вимірювання ВВП гепу та його зв’язок з інфляцією. І.К.Федоренко, С.А. Ніколайчук. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 7. – С. 63-74.
Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці:[підручник] / І.К.Федоренко, О.І. Черняк, Г.О. Чорноус, О.О. Карагодова, О.В. Горбунов. За ред. І.К.Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, КОО, 2007. – 558 с.
Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності :[монографія] / За ред. В.Д.Базилевича – К.: Знання, 2007. – 919 с.
Базилевич В.Д. // В.Д.Базилевич, В.М.Шелудько, Н.В.Ковтун, І.К.Федоренко та ін.Цінні папери: підручник // За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.

Нагороди та відзнаки:
Нагороджена Подякою Київського міського голови (2002 р.),
Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003 р.),
Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 р.).