Чорноус Галина Олександрівна

Дата народження: 25 жовтня 1970 р.

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • 1988–1993 рр. – навчання на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, отримання кваліфікації економіста-математика.
 • 1993–1996 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
 • 4 березня 1997 р. – захист дисертації на тему «Економіко-математичний аналіз агропродовольчого потенціалу України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичні методи та моделі.
 • 2010–2013 рр. – перебування у докторантурі на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2 лютого 2016 р. – захист дисертації на тему «Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Стажувалася в університетах: м.Турку (Фінляндія), м.Умеа (Швеція), м.Сандерленд (Велика Британія), м. Потсдам (Німеччина).

Трудова діяльність:

 • Працює в університеті з 1996 року; асистент кафедри економічної кібернетики (1996-2001 рр.), доцент кафедри економічної кібернетики (2001-2020 рр.), професор кафедри економічної кібернетики з 2020 р. по теперішній час).
 • З 2009 р. – координатор міжнародної програми «Університетський Альянс SAP» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • З 2011 р. – керівник Регіонального академічного сертифікаційного центру SAP у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси:

Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining), інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень в економіці, проактивне управління соціально-економічними системами. Викладає курси: «Економічна кібернетика», «Системи підтримки прийняття рішень», «Методологія економіко–математичного моделювання», «Дейтаманінг – інтелектуальний аналіз даних», «Студії з економіки». Має 135 наукових та науково-методичних праць, включаючи 3 підручники.

Основні наукові праці:

 1. Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних: методологія і моделі: монографія / Г.О. Чорноус. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 351 с.
 2. Чорноус Г.О. Стан та перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні / Г.О.Чорноус // Економіка та держава. – 2014. – № 1. – С.13-18.
 3. Чорноус Г.О. Системи управління транспортним підприємством: інтелектуалізація в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г.О.Чорноус // Міжнародні відносини. Серія: економічні науки. – 2014. – №3. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2307
 4. Chornous G.O. Intelligent technologies of strategic and operative management support for enterprises / G.O. Chornous // Ekonomica (Economics). –2014. – Vol.93 (2). – Р.159-174.
 5. Chornous G. Organic Production in Ukraine: Problems and Prospects in Context of Social Oriented Entepreneurship / Chornous, V.Gura // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – No 6(159). – P. 66-72.
 6. Чорноус Г.О. Розробка інтелектуальної агентно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень на підприємстві / Г.О.Чорноус // Вісник Київського національного університету. Економіка. – 2014. – Вип. 160. – С. 101-109.
 7. Чорноус Г.О. Соціальна орієнтованість органічного виробництва: світовий досвід та національні реалії / Г.О.Чорноус, В.Л.Гура // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 122. – Ч. І.– С. 126-137.
 8. Чорноус Г.О. Оптимізація ціноутворення на основі моделей інтелектуального аналізу даних/ Г.О.Чорноус, С.А.Рибальченко // Вісник Київського національного університету. Економіка. – 2015. – Вип. 172. – С. 52-58.
 9. Чорноус Г.О. Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці/ Г.О.Чорноус // Вісник Київського національного університету. Економіка. – 2016. – Вип. 178. – С. 41-47.
 10. Чорноус Г.О. Моделювання інтелектуальної системи проактивного управління соціально-економічними системами / Г.О.Чорноус // В кн.: Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды: монография / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2016. – С. 260-275.
 11. Чорноус Г.О. Прогнозування курсів акцій на основі даних із соціальних мереж / Г.О.Чорноус, Ю.А.Ярмоленко // Бізнес інформ. – 2016. – №12. – С.222-228.
 12. Chornous G. Integration of Information Technologies’ Dynamic Development into Academic Teaching Process / G. Chornous, S. Rybalchenko // Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. – Kyiv, 2017. – CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 1844. – P. 207-222. (Scopus)
 13. Чорноус Г.О. Стан та перспективи впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем в Україні / О.І.Черняк, Г.О.Чорноус // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб.наук.праць. – К.: КНЕУ, 2016. – №92. – С.27-43.
 14. Chornous G. Decision support system for predicting stock prices based on sentiments in social media / G. Chornous, Iarmolenko // Proceedings of the Second International Conference on Internet of things and Cloud Computing. – Cambridge, United Kingdom – March 22 – 23, 2017. – ACM DL. – Article No.110. (Scopus)
 15. Chornous G. Recognition of Price Discrimination in the Online Sale of Airline Tickets / G. Chornous, Iarmolenko // Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. – Kyiv, 2018. – CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2105. – P. 46-60. (Scopus)
 16. Чорноус Г.О. Генезис концепцій інформаційного суспільства та інформаційної економіки / Г.О.Чорноус, Ю.А.Ярмоленко // В кн.: Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / Под ред.В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – С.13-23.
 17. Chornous G. Business-Oriented Feature Selection for Hybrid Classification Model of Credit Scoring / G.Chornous, I.Nikolskyi // Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP) – Lviv, 2018. – IEEE. – P. 397-401. (Scopus, Web of Science)
 18. Чорноус Г.О. Співвідношення між різновидами ціноутворення в інформаційній економіці / Г.О. Чорноус, Ю.А. Ярмоленко // В кн.: Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – С. 120-135.
 19. Chornous G. Forecasting the Behavior of Employees for Proactive Management of Organization / G.Chornous // In book: Modern aspects of management. Part 2. Scientific edition: W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv – Warsaw: Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate School, 2019. – 274 p. – 9-27.
 20. Chornous G. Neuro-Fuzzy Modeling the Rate of International Migration in Ukraine / G.Chornous, V.Potapova // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2019. – No 4 (205). – P. 46-53.
 21. Chornous G. The Influence of an Information Environment on Consumer Behavior in E-Commerce / G.Chornous, I. Iarmolenko // Proceedings of the 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). – Kyiv, 2019. – IEEE. – P. 359-363. (Scopus, Web of Science)
 22. Chornous G.O. Integration of Information Systems for Predictive Workforce Analytics: Models, Synergy, Security of Entrepreneurship / G.O. Chornous, V.L. Gura // European Journal of Sustainable Development. – 2020. – Vol. 9. – No 1. – P. 83-98. (Scopus, Web of Science)
 23. Chornous G. The Model of a Second-Hand Goods Resale Exchange under Transactional Pricing Strategy / I.Iarmolenko, G.Chornous // Ekonomica (Economics). – 2020. – Vol.99(1). – Р. 69-78. (Scopus)
 24. Chornous G.O. Information Model for Pricing on Electronic Markets / Sazheniuk, V.S., Chornous, G.O., Iarmolenko, I.A. //Cybernetics and Systems Analysis. – 2020. –Vol.56, issue 4. – P. 655–664. (Scopus, Web of Science)
 25. Chornous G.O. A hybrid approach for feature selection in data mining modeling of credit scoring / G.Chornous, K.K.Pysanets, N.O.Yakovenko // Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. – Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020. – CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2732. – P. 256-269. (Scopus)