Наукова діяльність

Наукова діяльність на кафедри охоплює наступні напрямки роботи: публікації результатів наукових досліджень у фахових та міжнародних виданнях; участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах; участь студентів у конкурсах наукових робіт; участь студентів у олімпіадах; аспірантура (навчання за PhD програмою за спеціальністю 073 «Менеджмент») та докторантура.

ОЛІМПІАДИ

Однією зі сфер професійного і наукового розвитку менеджерів є участь у олімпіадах різних галузей знань. Протягом 2011-2020 рр. років студенти кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності отримали перемогу у 20 Всеукраїнських студентських олімпіадах, зокрема:

2019 рік

 • – Ліннік М., студентка 4 курсу ОП «Менеджмент організацій» отримала 4 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни “Стратегічне управління”;
 • – Коваленко Т. В., студентка 4 курсу ОП «Менеджмент організацій» отримала диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»у Тернопільському національному економічному університеті (ФБ http://surl.li/ajtqr );
 • – Чорна Н.А., магістр 1 року, ОНП «МІД» отримала Диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у Тернопільському національному економічному університеті (ФБ http://surl.li/ajtqr ).

2018 рік

 • – Перемога на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Статистика» у Національній академії статистики, обліку та аудиту студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності 073 «Менеджмент» Бабенка Д. (Диплом І ступеня) та Ляш Д. (ЕФ http://surl.li/ajsyy; ФБ http://surl.li/ajszz);
 • – Білокриницька К. В., студентка бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» отримала Диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни “Стратегічне управління” у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
 • – Білокриницька К., студентка бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» отримала Диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у Тернопільському національному економічному університеті (ФБ http://surl.li/ajteg ); ЕФ https://econom.univ.kiev.ua/2018/05/29/win_ef_18_2/)

2017 рік

Приніс перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни “Стратегічне управління” у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського:

 • – Павленко Н.М., студентці 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» (Диплом І ступеня);
 • – Тімченко І., студентці 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент»;
 • – Аврамчук А., студентці 1 року магістратури спеціалізації «МІД»;
 • – Мірчук З., студентці 1 року магістратури спеціалізації «МІД»;
 • – Демиденку Р., студенту 1 року магістратури спеціалізації «МОіА»;

 2015 рік

 • – Саприга Я., студентка 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» одержала перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у Полтавському національному технічному університеті іменні Юрія Кондратюка;
 • – Саприга Я., студентка 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» виборола перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «Крок»».

КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Активність студентів кафедри у сфері наукових досліджень дає свої результати у їхніх численних перемогах на конкурсах робіт, зокрема, протягом 2011-2020 рр. років студенти вибороли перемогу у 23 конкурсах наукових робіт студентів за різною тематикою у провідних ЗВО різних регіонів України.

У 2021 році кафедра привітала із успішною презентацією, перемогою та зайняттям призових місць 7 учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ЕФ http://surl.li/ajqzj; http://surl.li/ajqzk):

Дипломи І ступеня:

 • – Бабенко Дмитро Миколайович (студент ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Управління конкурентоспроможністю дослідницького університету», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г. спеціалізація «Управління у сфері економічної конкуренції», базовий ЗВО Конкурсу: Полтавська державна аграрна академія;
 • – Солодаренко-Літковська Регіна Андріївна (студентка ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства (на прикладі ПРАТ Миронівський Хлібопродукт)», науковий керівник: к.е.н., доц. Ковальська К.В. спеціалізація «Менеджмент організацій», базовий ЗВО Конкурсу: Одеський національний економічний університет;
 • – Іваницька Лілія Олександрівна (студентка ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 2 курс). Наукова робота на тему «Маркетингове забезпечення виведення нового продукту на ринок банківських послуг», науковий керівник: к.е.н., доц. Фірсова С.Г. спеціалізація «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», базовий ЗВО Конкурсу: Київський національний університет технологій та дизайну;

Дипломи ІІ ступеня:

 • – Бурмістрова Олена Олегівна (студентка ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Кадрові управлінські рішення: теоретико-методичні аспекти», науковий керівник: к.е.н., доц. Білорус Т.В. спеціалізація «Менеджмент організацій», базовий ЗВО Конкурсу: Одеський національний економічний університет;
 • – Макарченко Вікторія Віталіївна (студентка ОП «Менеджмент організацій», ОС бакалавр, 4 курс). Наукова робота на тему «Оцінювання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г. спеціалізація «Управління у сфері економічної конкуренції», базовий ЗВО Конкурсу: Полтавська державна аграрна академія
 • – Конопльов Владислав Валерійович (студент ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 2 курс). Наукова робота на тему «Організаційно-економічні аспекти функціонування підприємства з виробництва відновлювальної енергії», науковий керівник: д.е.н., проф. Шаульська Л.В. спеціалізація «Економіка підприємства», базовий ЗВО Конкурсу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дипломи ІІІ ступеня:

 • – Гонзель Анастасія Андріївна (студентка ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему: «Методичне забезпечення оцінювання персоналу сфери послуг», науковий керівник: к.е.н., доц. Білорус Т.В. спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці», базовий ЗВО Конкурсу: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

 

У 2020 році на Всеукраїнському конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана отримали перемогу 2 студенти (https://www.facebook.com/Кафедра-менеджменту-інноваційної-та-інвестиційної-діяльності-564030000647824/photos/pcb.1058936117823874/1058934554490697/):

 • – Ляш Діана Олексіївна, студентка IV курсу спеціальності 073 «Менеджмент»;наукова робота на тему:  «Управління іміджем» (наук.керівник:  в.о. завідувача кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності к.е.н., доцент Фірсова С.Г., диплом ІІ ступеня);
 • – Прилуцька Тетяна Юріївна, студентка IV курсу спеціальності 073 «Менеджмент»;наукова робота на тему «Гендерні аспекти сучасного етапу розвитку професії менеджера»  (наук. керівник: к.е.н., асистент Вікулова А.О., диплом ІІІ ступеня).

2019 рік приніс наступні перемоги:

 • – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» (проводився на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана) перемогла студентка 2 курсу магістерської підготовки за спеціалізацією «МОіА» Файчак І.В. (наук. кер. доц. Приймак В.М.) (http://surl.li/ajraj);
 • – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія) отримала диплом І ступеня студентка 2 курсу магістерської підготовки за спеціалізацією «МІД» Павленко Н.М. (наук. кер. доц. Приймак В.М.) (http://surl.li/ajqzz САЙТ ЕФ);
 • – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія) отримала диплом ІІ ступеня студентка 4 курсу, ОП «Менеджмент організацій» Подчерняєва В.О.(наук. кер. Доц. Балан В.Г.) (http://surl.li/ajqzz САЙТ ЕФ).

2018 рік приніс абсолютну перемогу менеджерів Київського національного університету імені Тараса Шевченка на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій»  (САЙТ ЕФ http://surl.li/ajraw ):

 • – Диплом І ступеня отримала студентка 3 курсу ОП «Менеджмент організацій» Коваленко Т. (науковий керівник Оліх Л.А.);
 • – Диплом І ступеня отримала студентка 3 курсу ОП «Менеджмент організацій» Ліннік М.С. (науковий керівник Горбась І.М.).

2017 рік приніс перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» студенту 3 курс ОП «МО» Дімову І. та студентці 4 курсу ОП «МО» Руденко Л.

У 2016 році студенти кафедри отримали перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • – Диплом І ступеня у секції «Стратегічне управління» отримала студентка 4 курсу ОП «МО» Аврамчук А. (науковий керівник Балан В.Г.);
 • – Диплом ІІ ступеня у секції «Кадровий менеджмент» отримала студентка 4 курсу ОП «МО» Войтович А. (науковий керівник Білорус Т.В.).

У 2015 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки “Менеджмент” отримав Диплом І ступеня студент 4 курсу ОП «МО» Затонацький Д. (науковий керівник зав. кафедри Жилінська О.І.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Презентація і оприлюднення результатів наукових досліджень кафедри (її членів, студентів та аспірантів) є важливою умовою закріплення/посилення позицій у освітньо-науковому середовищі України та інтеграції Університету у міжнародну та світову спільноту.

Протягом 2010-2020 рр. викладачі т аспіранти кафедри взяли участь у 569 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і виступили із 1043 доповідями на цих заходах.

Студенти кафедри із задоволенням долучаються до наукових досліджень і презентують їхні результати на всеукраїнському (національному) та міжнародному рівнях, так, протягом 2016-2020 рр. студенти взяли участь у більше ніж 240 наукових та професійних заходах (Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи), зокрема:

Рік 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість заходів 29 51 57 54 49

Традиційна Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» щороку приносить кафедрі багаті результати, так у активі студентів численні відзнаки, грамоти і подяки, зокрема:

2021 рік (ФБ http://surl.li/akexf)

 • – за найкращу доповідь (Павленко Надія Михайлівна – аспірантка 2 року навчання, спеціальність 073 «Менеджмент», наукова доповідь: «Хмарні технології у навчанні персоналу», науковий керівник: проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Жилінська О.І.);
 • – за найкращу презентацію (Кожухівська Анастасія Олексіївна – аспірантка 1 року навчання, спеціальність 073 «Менеджмент», наукова доповідь: «Вплив пандемії короновірусу на зміни у формуванні стратегії бренду роботодавця», науковий керівник: завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, д.е.н., доц. Ситницький М.В.);
 • – за найкращу доповідь (Павлюк Валерія Віталіївна – 2 курс магістратури, ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Креативна індустрія України: стан та перспективи розвитку», науковий керівник: к.е.н., доц. Горбась І.М.);
 • – за активну участь у обговоренні (Подчерняєва Вікторія Олексіївна – 2 курс магістратури, ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», наукова доповідь: «Стратегічне управління розвитком підприємств сфери освітніх IT-послуг», науковий керівник: к.ф.- м.н., доц. Балан В.Г.);
 • – за найкращу презентацію (Вдовенко Каріна Ігорівна – 4 курс, ОП «Менеджмент організацій», наукова доповідь: «Відповідальний менеджмент інновацій – базис стабільного розвитку бізнесу», науковий керівник: к.е.н., доц. Степанова А.А.);
 • – за креативний підхід до теми (Нечипоренко Кира Володимирівна, 2 курс, ОП «Підприємництво та біржова діяльність», наукова доповідь: «Управління конфліктами у сучасній системі менеджменту (на прикладі КНР)», науковий керівник: заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва, к.ф.-м.н., доц. Анісімова Л.А.).

2019 рік

 • – за найкращу доповідь (Метошоп Олександра-Анна Юріївна – студентка 2 курсу ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», «R&Dпроекти як інноваційне підгрунтя конкурентоспроможності підприємств України», науковий керівник: к.е.н., доц. Деркач О.Г.).

2018 рік

 • – 39 учасників секційного засідання. І місце – Брацюк О. (4 курс, ОПП «МО»), ІІ місце – Чорноус К., Литвиненко В. (4 курс, ОПП «МО»).

2017 рік

 • – за найкращу презентацію (Андроссенко Т., 4 курс, ОПП «МО»);
 • – за найкращий виступ (Павленко Н., 4 курс, ОПП «МО»);
 • – за кращу доповідь англійською мовою (Файчак І., 4 курс, ОПП «МО»).

2016 рік

 • – за найкращу доповідь (Войтович А., 4 курс, ОПП «МО»);
 • – за найкращу презентацію (Шишак Н., 4 курс, ОПП «МО»).

 НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Кількість наукових статей, опублікованих членами кафедри, обумовлює її статусну позицію у загальному рейтингу публікаційної активності Університету, а також визначає індивідуальний рейтинг кожного викладача. За період 2016-2020 рр. у доробку членів кафедри 396 публікацій у: зарубіжних виданнях (92 публікації), наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України (понад 200), МНБД (65 публікацій; Scopus (25 публікацій), Web of Scienece (21 публікація)).

Результатами публікаційної активності студентів кафедри протягом 2010-2018 рр. є 95 статей, де авторами є студенти, та 458 тез конференцій.

КОНКУРСИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

У 2021 році за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент, за спеціалізаціями «Менеджмент персоналу» та «Менеджмент бізнес-структур» студенти кафедри отримали 3 призових місця:

Диплом І ступеня:

 • – Розбейко Кирило Вікторович – спеціалізація «Менеджмент бізнес-структур (випуск 2020 р, кваліфікаційна робота магістра з менеджменту на тему «Стратегічне управління розвитком ІТ підприємства», ОП «Менеджмент інноваційної діяльності», науковий керівник: д.е.н. Ситницький М.В.);
 • – Литвиненко Владислава Володимирівна – спеціалізація «Менеджмент персоналу» (випуск 2020 р, кваліфікаційна робота магістра з менеджменту на тему «Інноваційні методи задоволення кадрових потреб банківської установи», ОП «Менеджмент інноваційної діяльності», науковий керівник: доц. Білорус Т.В.);

Диплом ІІ ступеня:

 • – Чорна Наталія Андріївна: диплом ІІ ступеня, спеціалізація «Менеджмент бізнес-структур» (випуск 2020 р, кваліфікаційна робота магістра з менеджменту на тему «Організаційно-методичне забезпечення управління портфелем інтелектуальної власності організації» ОП «Менеджмент інноваційної діяльності», науковий керівник: к.е.н., доц. Корнілова І.М.).

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та пошукувачів за науковими спеціальностями: 073 – Менеджмент (з 2020 р.); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Протягом 2016-2020 рр. на кафедрі було захищено 18 кандидатських (Петровська Т.Е. (2012 р.); Букало А.М., Горбась І.М., Давидова О.Г., Кочедикова Г.В. (2013 р.); Кичань О.М., Чулак О.В. (2014 р.); Ткаченко Ю.В. (2015 р.); Вікулова А.О. (2016 р.); Андрусяк І.В., Тимченко І.П. (2017 р.); Богдан О.Д. (2018), Мартиненков В.І., Прилуцька І.А., Чорний А.В., Кянан Салаєв гаджи огли (2019 р.); Дацькова Д.В. (2020 р.)) та 4 докторських дисертації (Жилінська О.І. (2016 р.), Дука А.П. (2016 р.), Ситницький М.В. (2019 р.)), Новікова І.Е. (2020 р.)).

Результати діяльності кафедри