Науково-дослідна робота

На кафедрі здійснюється підготовка кандидатів та докторів економічних наук, функціонує аспірантура та докторантура за основними напрямами наукової діяльності та спеціальностями «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами». Протягом 2001-2006 рр. аспірантами та викладачами кафедри було захищено 14 кандидатських дисертацій.

Всі викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародних та науково-практичних конференціях, які проводяться як у Київському національному університеті, так і в інших провідних вищих навчальних закладах України. Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності та її провідні фахівці беруть активну участь у процесі атестації фахівців найвищої кваліфікації, виступаючи провідною організацією.