Виховна робота

ВІДДІЛИ І ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРСТВО

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ У ГУРТОЖИТКАХ КНУТШ

Виховна робота на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності регулюється:

  • Законом України «Про вищу освіту»,
  • Положенням про організацію освітнього процесу,
  • – Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках,
  • – Положенням про студентське самоврядування
  • – Іншими нормативними документами Київського національного університету імені Тараса Шевченка (дивись вкладку Нормативне забезпечення).

Виховну роботу на кафедрі очолює завідувач, ключову роль у її виконанні здійснюють куратори академічних груп.

Основними напрямами виховної роботи кафедри є:
– професійне і наукове виховання студентів (формування професійних компетентностей сучасного менеджера);

– естетичне, моральне, культурне, спортивне та патріотичне виховання (участь в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі Студентського Парламенту, Профбюро студентів економічного факультету та Студентської ради гуртожитку);

– проведення виховних заходів, зустрічей з академічними групами та виховних бесід зі студентами;

–  звязки із випускниками, роботодавцями та іншими стейкхолдерами;

–  профорієнтаційні заходи