Історія кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Кафедра започаткувала своє існування під назвою “Економіка народного господарства СРСР”. Згідно з рішенням Вченої ради університету від 9 квітня 1990 р. кафедра була реорганізована у кафедру економіки та управління науковими дослідженнями та розробками для підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка та управління науковими дослідженнями, розробками та проектуванням”. З 2002 р. кафедра функціонує під назвою “Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності”.

Починаючи з 2003 року кафедру очолює один з провідних фахівців України у галузі корпоративного управління доктор економічних наук, професор Євтушевський Володимир Андрійович. Євтушевський В.А. опублікував понад 120 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі є автором першого в Україні навчального посібника “Основи корпоративного управління”.

Під науковим керівництвом професора Євтушевського В.А. захищено ряд кандидатських дисертацій. Наукові інтереси: еколого-економічні проблеми в трансформаційних економіках, корпоративне управління, проблеми реструктуризації підприємств, антикризове управління, управління інноваційним розвитком підприємств.

З 1987 по 2003 рр. кафедру очолював доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії технологічних наук України, Академії економічних наук України, Академії економічної кібернетики України, Академії інформатики України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Черваньов Дмитро Миколайович. Саме під його керівництвом започатковано новий науковий напрям досліджень проблем розвитку міжгалузевих науково-виробничих комплексів, державної науково-технічної та інноваційної політики, на основі якого сформована наукова школа “Дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації”, яка функціонує з 1973 р. та є авторитетною і визнаною в Україні та країнах СНД.

Результати досліджень Черваньова Д.М. опубліковані у понад 250 наукових працях, в тому числі 12 монографій, 23 навчально-методичних роботи, 4 підручники, 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.